Certificeringen.

Sananet is gecertificeerd voor de ISO 9001, ISO 27001, NEN 7510 normen en is CE gecertificeerd.

De ISO9001

ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen die zich richt op het verbeteren van de efficiëntie en consistentie van bedrijfsprocessen. Het doel is om een hoog niveau van kwaliteit te handhaven en voortdurend te streven naar verbetering.
Een belangrijk aspect van het ISO 9001-kader is het bevorderen van risicobeheer. Proactief worden risico’s geïdentificeerd die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van producten en/of diensten. Door deze risico’s aan te pakken en te beheersen, kan de algehele kwaliteit en betrouwbaarheid worden gewaarborgd.

De ISO27001

De ISO 27001 is de internationale standaard voor informatiebeveiliging. Deze norm help bij het opzetten van een effectief informatiebeveiligingsbeheersysteem om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie te waarborgen.
Het normkader biedt organisaties een gestructureerde benadering voor het identificeren van informatiebeveiligingsrisico’s, het beoordelen van de impact ervan en het implementeren van passende beheersmaatregelen. Dit omvat niet alleen digitale gegevens, maar ook informatie op papier en andere media. Hierdoor ontwikkeld zich een cultuur van bewustzijn en verantwoordelijkheid op alle niveaus binnen de organisatie.
Een van de belangrijkste aspecten van ISO 27001 is dat de nadruk ligt op continue verbetering. Het informatiebeveiligingsbeheer wordt voortdurend  geëvalueerd en verbeterd. Dit omvat regelmatige interne audits en beoordelingen om ervoor te zorgen dat de beveiligingsmaatregelen effectief blijven en aangepast worden aan de veranderende bedreigingsomgeving.

 

NEN 7510

De NEN 7510 is een Nederlandse norm die specifiek is ontworpen voor informatiebeveiliging in de zorgsector. Deze norm is gebaseerd op de internationale ISO/IEC 27001 en ISO/IEC 27002 normen, maar bevat extra richtlijnen en best practices, die relevant zijn voor de zorgbranche.
De NEN 7510 richt zich op de unieke risico’s en uitdagingen waarmee zorgorganisaties te maken hebben, zoals de bescherming van patiëntengegevens en medische informatie.
Belangrijke aspecten van de NEN 7510 zijn onder andere risicobeoordeling, beleidsvorming, bewustzijn en training, fysieke beveiliging, en incidentbeheer.

 

CE

De CE-markering, die staat voor Conformité Européenne (Europese conformiteit). De CE-markering is van groot belang voor medische hulpmiddelen die op de Europese markt worden verkocht. Het is een wettelijk vereiste en geeft aan dat het betreffende medische hulpmiddel voldoet aan de essentiële eisen van de Europese Richtlijn voor Medische Hulpmiddelen.
Het verkrijgen van de CE-markering geeft aan dat het medische hulpmiddel voldoet aan de strenge eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Dit omvat onder andere de productieprocessen en prestatiecriteria maar ook de vereisten voor klinische evaluaties, risicoanalyse en de post-market surveillance om zodoende de veiligheid van de patiënt/gebruiker te waarborgen.