Sanacoach OSAS

De Sanacoach OSA helpt mensen met slaapapneu om onder medische begeleiding de eigen gezondheidssituatie in de gaten te houden waardoor complicaties worden voorkomen. Het geeft mensen met slaapapneu meer zelfregie over deze aandoening en verminderd de kans op complicaties.

De Sanacoach OSA voor de zorgverlener
De Sanacoach OSA helpt mensen met slaapapneu om de eigen gezondheidstoestand in de gaten te houden. De aangeboden informatie heeft daarbij als doel om zelfmanagement bij patiënten te stimuleren. Zelfmanagement zorgt voor meer betrokkenheid van de patiënt, wat uiteindelijk kan leiden tot betere behandelresultaten en lagere zorgkosten. Zo ondersteunt de Sanacoach niet alleen de patiënt, maar ook u, als zorgverlener.

Monitoren van patiënten
De Sanacoach OSA is onderdeel van het SananetOnline platform. Dit gecertificeerd medisch internetplatform bestaat uit de SananetOnline monitor en een aantal online begeleidingsprogramma’s, waaronder de Sanacoach OSA. De patiënt heeft toegang tot de Sanacoach, u heeft toegang tot de SananetOnline monitor. De monitor ondersteunt u bij het monitoren, het begeleiden en informeren van en het communiceren met patiënten. De SananetOnline monitor toont risicovlaggen als er risico’s bij de patiënt worden gesignaleerd. De patiënt met de hoogste of meeste risico’s staat bovenaan. Het signaleren van risico’s geeft u de mogelijkheid om direct op deze risico’s in te spelen en (zo nodig) contact op te nemen met de patiënt.

Wilt u ook de eHealth mogelijkheden bekijken voor uw patiënten?

    +31 (0)46 4588001

    Beschikbaar van 09:00 – 17:00

    Email info@sananet.nl