SanaCoach COPD

Bij de behandeling van COPD staat u als zorgverlener voor een grote uitdaging. Kwaliteit en efficiëntie van de zorg moeten omhoog en de kosten omlaag. Een aantal collega’s van u heeft inmiddels ervaren hoe eHealth hierin een oplossing biedt. Een oplossing waarvan zij iedere dag in hun praktijk de voordelen ervaren.

Mogelijkheden SanaCoach COPD

 • Ondersteunt en verhoogt het zelfmanagement van patiënten
 • Vergroot van de autonomie van de patiënten
 • Verbetert de communicatie tussen patiënten en zorgverleners
 • Signaleert vroegtijdig dreigende verslechteringen en complicaties
 • Verbetert de behandeling van COPD en de kwaliteit van leven
 • Schept mogelijkheden om data te verzamelen ten behoeve van onderzoek

eHealth als oplossing
De SanaCoach zorgt voor een betere communicatie tussen patiënt en zorgverlener en helpt COPD patiënten om de gezondheidssituatie beter in de gaten te houden. Mensen met COPD komen meer over hun aandoening te weten en leren deze chronische aandoening onder controle te houden. Door deze grotere betrokkenheid bij (de behandeling van) COPD, verbeteren behandelresultaten en kwaliteit van leven van mensen met COPD. Zie hier onder een filmpje van een COPD patiënt die haar kwaliteit van leven drastisch heeft zien veranderen dankzij de SanaCoach COPD.

 

Samen met de longarts, de verpleegkundige of de verpleegkundig specialist beheert de patiënt het behandelplan waarin bijgehouden wordt hoe de behandeling verloopt en waarin doelen worden vastgelegd die de patiënt wil behalen. Het resultaat is dat zelfmanagement wordt bevorderd en de zorgverlener alleen nog maar die patiënten ziet die echt op de poli gezien moeten worden, waardoor artsen en verpleegkundigen beter grip krijgt op poli-afspraken.

Onderzoeksresultaten UMCU en OLVG
Het UMCU heeft wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het effect van telemonitoring bij COPD. Een studie van Trappenburg laat zien dat het aantal ziekenhuisopnames met 38% afneemt. Daarnaast heeft Paul Bresser, Longarts en CMIO binnen het OLVG, recentelijk (2022) over een langere periode het zorggebruik geanalyseerd van honderden SanaCoach patiënten ten opzichte van patiënten zonder deze extra ondersteuning. Uit deze analyse bleek dat het zorggebruik onder de SanaCoach patiënten zowel klinisch als poliklinisch sterk was afgenomen. Ook was het ‘zorggebruik op afstand’ duidelijk lager in de SanaCoach groep ten opzichte van de groep patiënten zonder SanaCoach. Kijk hier onder naar de presentatie door het OLVG.

Waaruit bestaat de SanaCoach COPD

 • De SanaCoach COPD geeft informatie, tips en persoonlijke adviezen op een bepaald gebied van de behandeling of het omgaan met COPD in de vorm van ‘kenniskuren’. De patiënt kan zelf kiezen welke kenniskuur hij of zij wil volgen en kan zich daarbij laten adviseren door de SanaCoach.
 • In het individueel zorgplan ziet de patiënt in een oogopslag welke afspraken hij of zij met de zorgverlener heeft gemaakt over de behandeling. Bijvoorbeeld over persoonlijke behandeldoelen en medicatie. Ook vindt de patiënt hier het meest recente kenniskuuradvies en de datum van de volgende controle afspraak. Het individuele zorgplan wordt samen met de zorgverlener onderhouden
 • Door middel van periodieke gezondheidschecks vraagt de SanaCoach naar de ervaring van klachten, beperkingen en problemen. Zo wordt het mogelijk dat de patiënt alleen nog naar het spreekuur hoeft te komen als dat echt zinvol is. De periodiciteit van deze gezondheidschecks wordt met de zorgverlener bepaald.
 • Met de exacerbatiemonitor worden exacerbaties gesignaleerd en gevolgd. Dit gebeurt door wekelijks (patiënt is langer dan 7 dagen stabiel) of dagelijks (patiënt is korter dan 7 dagen stabiel) te monitoren.
 • Patiënten en zorgverleners kunnen via de SanaCoach onderling berichten sturen en vragen stellen. Wanneer de patiënt twijfelt of bellen nodig is kan hij/zij van de SanaCoach advies krijgen door het beantwoorden van een aantal vragen.
 • De SanaCoach COPD kan de patiënt ergens aan helpen herinneren. Bijvoorbeeld aan het innemen van medicijnen op een bepaald tijdstip of een wekelijkse sportieve activiteit.

Monitoren van patiënten
De Sanacoach COPD is onderdeel van het SananetOnline platform. Het SananetOnline platform bestaat uit de SananetOnline monitor en een aantal online begeleidingsprogramma’s, waaronder de Sanacoach COPD. De patiënt heeft toegang tot de Sanacoach COPD, u heeft toegang tot de SananetOnline monitor. Deze toont een overzicht van de patiënten die de SanaCoach COPD gebruiken.

De monitor ondersteunt de zorgprofessional bij het monitoren, het begeleiden en informeren van en het communiceren met patiënten. De SananetOnline monitor toont risicovlaggen als er risico’s bij de patiënt worden gesignaleerd. Het signaleren van risico’s geeft de mogelijkheid om direct op deze risico’s in te spelen en (zo nodig) contact op te nemen met de patiënt.

Wilt u ook de eHealth mogelijkheden bekijken voor uw patiënten?

  +31 (0)46 4588001

  Beschikbaar van 09:00 – 17:00

  Email info@sananet.nl