Sanacoach Hartfalen

Hartfalen is een chronische aandoening met grote gevolgen voor het dagelijks leven van de patiënt. Ineens wordt een patiënt vanuit verschillende invalshoeken van de zorg geconfronteerd met veel informatie. Daardoor valt het niet mee om overzicht te houden. Sanacoach Hartfalen biedt patiënten hulp en geeft structuur aan deze informatie.

Wat doet de Sanacoach Hartfalen?
Deze Sanacoach helpt de patiënt om de eigen gezondheidssituatie in de gaten te houden. De patiënt komt meer te weten over hartfalen en leert dit zelf onder controle te houden. SanaCoach Hartfalen bevat de volgende componenten; informatie, tips en persoonlijke adviezen op een bepaald gebied van de behandeling of over het omgaan met hartfalen met hulp van ‘kenniskuren’. De patiënt kan zelf kiezen welke kenniskuur hij of zij wil volgen en kan zich daarbij laten adviseren door de SanaCoach. Met ‘reminders’ kan de patiënt herinneringen instellen voor bijvoorbeeld het innemen van medicijnen.

Periodieke gezondheidschecks
Door middel van periodieke checks vraagt de SanaCoach de patiënt naar de ervaren klachten, beperkingen en problemen. Zo wordt het mogelijk dat de patiënt alleen naar het spreekuur hoeft te komen als dat echt zinvol is. De periodiciteit van deze gezondheidschecks wordt samen met de zorgverlener bepaald.

De Sanacoach Hartfalen voor de zorgverlener
De SanaCoach helpt Hartfalen-patiënten om de eigen gezondheidstoestand in de gaten te houden. De aangeboden informatie heeft daarbij als doel om zelfmanagement bij patiënten te stimuleren. Zelfmanagement zorgt voor meer betrokkenheid van de patiënt, wat uiteindelijk kan leiden tot betere behandelresultaten en lagere zorgkosten. Zo ondersteunt de Sanacoach Hartfalen niet alleen de patiënt, maar ook u, als zorgverlener.

Monitoren van patiënten
De Sanacoach Hartfalen is onderdeel van het SananetOnline platform. Het SananetOnline platform bestaat uit de SananetOnline monitor en een aantal online begeleidingsprogramma’s, waaronder de Sanacoach Hartfalen. De patiënt heeft toegang tot de Sanacoach Hartfalen, u heeft toegang tot de SananetOnline monitor.

SananetOnline monitor
De monitor ondersteunt u bij het monitoren, het begeleiden en informeren van en het communiceren met patiënten. De SananetOnline monitor toont risicovlaggen als er risico’s bij de patiënt worden gesignaleerd. De patiënt met de hoogste of meeste risico’s staat bovenaan. Het signaleren van risico’s geeft u de mogelijkheid om direct op deze risico’s in te spelen en (zo nodig) contact op te nemen met de patiënt.

Partners
De SanaCoach Hartfalen is ontwikkeld in samenwerking met het Hart+Vaat Centrum van het Maastricht UMC+.

Onderzoeksresultaten
Het MUMC heeft veelvuldig onderzoek gedaan naar het effect van onze eHealth oplossing voor Hartfalen. Zo laat de TEHAF-II studie zien dat het aantal ziekenhuisopnames met 44% afneemt, er 62% minder klinische heropnames zijn en er een significante afname is van ziekenhuisopnames en klinische heropnames bij patiënten die minder dan 18 maanden geleden zijn gediagnosticeerd. bovendien is er een significante verbetering van zelfzorg en ziekte specifieke kennis zichtbaar. Dit leidt tot vermindering van angst en depressie en daardoor een betere kwaliteit van leven. De onderzoeksresultaten laten tevens een lastenvermindering voor hartfalenverpleegkundigen zien.

Doctor Me, de toekomst van de behandeling van hartfalen patiënten

Om de kwaliteit van behandeling van hartfalen patiënten ook in de toekomst te kunnen garanderen is Sananet met een internationaal consortium al geruime tijd bezig met de ontwikkeling van Doctor Me. De bedoeling van Doctor Me is dat patiënten met hartfalen zich met Doctor Me zelf kunnen behandelen, inclusief het uitschrijven van medicijnen.

Een toenemend aantal patiënten, een tekort aan zorgpersoneel en beheersbaarheid van zorgkosten hebben tot dit fantastische project geleid.

In onderstaand filmpje vertellen een aantal betrokkenen over het ontstaan van Doctor Me, wat Doctor Me doet en hoe het door de patiënt wordt ervaren.

Wilt u ook de eHealth mogelijkheden bekijken voor uw patiënten?

    +31 (0)46 4588001

    Beschikbaar van 09:00 – 17:00

    Email info@sananet.nl