SanaCoach Hartfalen+COPD

Wat doet de SanaCoach Hartfalen+COPD?
De SanaCoach Hartfalen+COPD helpt de patiënt om de eigen gezondheidssituatie in de gaten te houden. De patiënt komt meer te weten over zijn aandoeningen en is meer betrokken bij de behandeling, waardoor behandelresultaten kunnen verbeteren.

Waaruit bestaat de SanaCoach Hartfalen+COPD?
De SanaCoach bevat de volgende componenten: Kenniskuren. sessies, reminders, zorgplan, vragen en instellingen. Sessies kunnen onderdeel uitmaken van kenniskuren en kunnen ook ter voorbereiding zijn op een spreekuurcontact. De resultaten uit dit spreekuurcontact worden genoteerd in het zorgplan.

Met ‘reminders’ kan de patiënt herinneringen instellen, bijvoorbeeld voor het innemen van medicijnen.

De SanaCoach Hartfalen+COPD voor de zorgverlener
De SanaCoach helpt Hartfalen-patiënten met COPD om de eigen gezondheidstoestand in de gaten te houden. De aangeboden informatie heeft daarbij als doel om zelfmanagement bij patiënten te stimuleren. Zelfmanagement zorgt voor meer betrokkenheid van de patiënt, wat uiteindelijk kan leiden tot betere behandelresultaten en lagere zorgkosten. Zo ondersteunt de Sanacoach niet alleen de patiënt, maar ook u, als zorgverlener.

Monitoren van patiënten
De SanaCoach is onderdeel van het SananetOnline platform. Het SananetOnline platform bestaat uit de SananetOnline monitor en een aantal online begeleidingsprogramma’s, waaronder de SanaCoach Hartfalen. De patiënt heeft toegang tot de SanaCoach, u heeft toegang tot de SananetOnline monitor.

SananetOnline monitor
De monitor ondersteunt u bij het monitoren, het begeleiden en informeren van en het communiceren met patiënten. De SananetOnline monitor toont risicovlaggen als er risico’s bij de patiënt worden gesignaleerd. Het signaleren van risico’s geeft u de mogelijkheid om direct op deze risico’s in te spelen en (zo nodig) contact op te nemen met de patiënt.

Partners
De SanaCoach Hartfalen is ontwikkeld in samenwerking met het centrum voor revalidatie en preventie Flow van Máxima MC en Hart+Vaat Centrum van Maastricht UMC+.

Wilt u ook de eHealth mogelijkheden bekijken voor uw patiënten?

    +31 (0)46 4588001

    Beschikbaar van 09:00 – 17:00

    Email info@sananet.nl