SanaCoach Parkinson

De SanaCoach Parkinson is erop gericht om patiënten met de ziekte van Parkinson begeleiding te bieden bij zelfmanagement en te infomeren over (het omgaan met) hun ziekte. Door middel van informatie, tips en adviezen leren patiënten om met Parkinson om te gaan. Daarnaast leren zij om te reageren op vroege signalen en symptomen die kunnen duiden op een lichamelijke achteruitgang. Het monitoren van de patiënt draagt bij aan het voorkomen van complicaties en het signaleren van mogelijke risico’s.

De SanaCoach Parkinson is een laagdrempelig programma dat voor een groot deel door patiënten zelf wordt onderhouden. Het bevat de volgende componenten: kenniskuren, individueel zorgplan, periodieke gezondheidscheck, bewakingsmodule en voorbereidend spreekuur. Door het volgen van zogenaamde kenniskuren doet de patiënt kennis op over (het omgaan met) de ziekte van Parkinson. Daarbij heeft de patiënt de mogelijkheid om het individueel zorgplan in te zien. Dit zorgt voor meer inzicht in de eigen ontwikkeling en voor extra betrokkenheid bij het hele ziekteproces.

De kenniskuren van de SanaCoach Parkinson bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Wat iedereen moet weten over Parkinson
 • Responsfluctuaties
 • Autonome functiestoornissen
 • Cognitieve achteruitgang
 • Het gebruik van levodopa
 • Het gebruik van dopamine antagonisten
 • Het gebruik van rivastigmine

De periodieke gezondheidscheck
De periodieke gezondheidscheck houdt de klachten van de patiënt in de gaten, met een maximale frequentie van één keer per maand. Als de patiënt veel meer klachten heeft dan normaal, dan kan de bewakingsmodule door de zorgverlener worden ingezet. De patiënt wordt dan tijdelijk extra in de gaten gehouden, door middel van het wekelijks signaleren en volgen van klachten van de ziekte van Parkinson. De vragenlijst die door de patiënt wordt ingevuld, ter voorbereiding op het spreekuurcontact, is gebaseerd op de Non Motor Symptom Assesment Scale.

Monitoren van patiënten
De Sanacoach Parkinson is onderdeel van het SananetOnline platform. Het SananetOnline platform bestaat uit de SananetOnline monitor en een aantal online begeleidingsprogramma’s, waaronder de Sanacoach Parkinson. De patiënt heeft toegang tot de Sanacoach, de zorgverlener heeft toegang tot de SananetOnline monitor. De monitor ondersteunt de zorgverlener bij het monitoren, het begeleiden en informeren van en het communiceren met patiënten.

Contact met de arts bij risico’s
De SananetOnline monitor toont risicovlaggen als er risico’s bij de patiënt worden gesignaleerd. Het signaleren van risico’s geeft u de mogelijkheid om direct op deze risico’s in te spelen en (zo nodig) contact op te nemen met de patiënt.

Partners
De SanaCoach Parkinson is ontwikkeld in samenwerking met het Zuyderland Medisch Centrum en het St. Antonius Ziekenhuis.

Onderzoeksresultaten
Een studie met de SanaCoach Parkinson heeft aangetoond dat met online monitoring de doelmatigheid en de kwaliteit van Parkinson zorg is te verbeteren. Bij het project waren betrokken

 • Gerrit Tissingh (neuroloog Zuyderland Medisch Centrum)
 • Jorrit Hoff (neuroloog st. Antonius Ziekenhuis)
 • Asiong Jie (lector Zuyd Hogeschool en internist-hematoloog Zuyderland Medisch Centrum
 • Li-Juan Jie (onderzoeker Zuyd Hogeschool en Universiteit Maastricht)

Wilt u ook de eHealth mogelijkheden bekijken voor uw patiënten?

  +31 (0)46 4588001

  Beschikbaar van 09:00 – 17:00

  Email info@sananet.nl