mijnLeverCoach

Wat doet mijnLeverCoach
MijnLEVERcoach  is een e-health-toepassing ontwikkeld voor patiënten met levercirrose. Met de coach wordt door efficiënte transmurale communicatie zorg op afstand mogelijk. Doel van de mijnLEVERcoach is betere controle en holistische controle van de levercirrose, met strakke controle van klinische en patiënt gerapporteerde uitkomstenmaten, leefstijlfactoren en psychosociale risicofactoren.

mijnLeverCoach voor de zorgverlener
MijnLeverCoach helpt patienten met levercirrose om de eigen gezondheidstoestand in de gaten te houden. De aangeboden informatie heeft daarbij als doel om zelfmanagement bij patiënten te stimuleren. Zelfmanagement zorgt voor meer betrokkenheid van de patiënt, wat uiteindelijk kan leiden tot betere behandelresultaten en lagere zorgkosten. Zo ondersteunt de Sanacoach niet alleen de patiënt, maar ook u, als zorgverlener.

Door snelle, doelgerichte interventies kunnen complicaties vroeg opgespoord worden en opnames voorkomen worden. Naast vroege detectie van lever gerelateerde complicaties brengt mijnLEVERcoach leefstijl en subjectief welbevinden in kaart en wil het hierin als coach fungeren. Uiteindelijk zal de patiënt en zijn of haar eventuele steunsysteem hierdoor meer inzicht in zijn/haar ziekte krijgen, met de juiste zorg op het juist moment. Het doel van het ontwikkelen van mijnLEVERcoach is helder: elke patiënt met levercirrose in Nederland moet de kans krijgen om op afstand zorg te ontvangen.

Contentcomissie
De contentcommissie achter de coach bestaat onder andere uit MDL-artsen (academisch en perifeer), een vertegenwoordiger van de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging (NLV), verpleegkundig specialisten hepatologie, een apotheker, een fysiotherapeut en een diëtist.

Tom Gevers, MDL-arts/hepatoloog uit het MUMC+, is de voorzitter van deze commissie. Govert Veldhuijzen, MDL-arts uit Gelre Ziekenhuizen/Radboudumc, neemt deel aan het bestuur van de stichting mijnCOACH. Tenslotte is Britt van Ruijven coördinator van het mijnLEVERcoach-project. Deze drie personen vormen samen de dagelijkse werkgroep van mijnLEVERcoach.  

Interesse?
De werkgroep mijnLEVERcoach zoekt in dit ontwikkel- en implementatiestadium de samenwerking met zowel academische als perifere MDL-artsen. Ook voor meer informatie over mijnLEVERcoach  kunt u bij deze werkgroep terecht. Zij worden uitgenodigd contact op te nemen met:

Britt van Ruijven, MD, promovendus Maastricht University, britt.vanruijven@maastrichtuniversity.nl

Govert Veldhuijzen, MD PhD (Maag-, Darm-, Leverarts Gelre Ziekenhuizen/ Radboudumc) govert.veldhuijzen@radboudumc.nl 

Tom Gevers, MD PhD (MDL-arts/hepatoloog MUMC+) tom.gevers@mumc.nl