Monitoren van vitale waarden via de MedCor4u app

Indien gewenst kunnen patiënten meetapparatuur koppelen met de SanaCoach. Sananet is hiervoor de samenwerking aangegaan met het Nederlandse bedrijf The Med Company BV. The Med Company is een Nederlands bedrijf die de medische app MedCor4U aanbiedt. Deze app hebben we volledig geïntegreerd binnen het SanaCoach Platform. Daardoor zijn alle meetresultaten ook zichtbaar in de SanaCoach.

Wat is MedCor4U?

MedCor4U is een CE gecertificeerde app (ontwikkeld door een cardioloog) voor gezondheidsmonitoring met als doel om patiënten direct met hun artsen en behandelteam in contact te brengen. Patiënten kunnen hun eigen vitale waardes (o.a. bloeddruk, hartslag, gewicht, temperatuur en zuurstofgehalte in het bloed) in het comfort van hun eigen omgeving meten. De metingen worden vervolgens direct via de integratie met het SanaCoach Platform zichtbaar gemaakt in het dashboard voor de zorgverleners in het ziekenhuis (al dan niet via een koppeling met HiX van ChipSoft, Epic, Nexus of SAP)

Waarom bieden we dit aan?

Sananet en The Med Company zien enorme synergie en complementariteit in de combinatie van de slimme algoritmes van Sananet en de vitale waardes die gemeten worden met de MedCor4U app. Hiermee wordt voorkomen dat zorgprofessionals alle waardes zelf moeten beoordelen waardoor het thuismeten nog meer tijd zou gaan kosten. Daardoor worden zorgverleners ontlast en hoeven ze alleen aandacht te schenken aan patiënten die hun aandacht ook echt nodig hebben.

Welke apparatuur is al koppelbaar?

De app is zo gemaakt dat deze onafhankelijk is van welke leverancier de meetapparatuur afkomstig is. Op dit moment is de volgende meetapparatuur gekoppeld:

  • Omron EVOLV Blood Pressure HEM-7600T-E
  • Omron Body Composition VIVA HBF-222T
  • Beurer non-contact Thermometer FT95
  • Beurer Pulse Oximeter PO60
  • Beurer Activity Tracker AS99

Andere meetapparatuur zal spoedig volgen.

Voor welke zorgpaden?

Sananet kan de app al aanbieden voor o.a. de zorgpaden Hartfalen, Hypertensie, follow up na een hartinfarct, Atriumfibrilleren, COPD, Chronisch Nierfalen en Risico Zwangerschap.

Is het veilig?

Ja, MedCor4U is een CE gecertificeerd medisch hulpmiddel onder EU-MDR normen.