Sanacoach Astma

Wat doet de SanaCoach Astma
Deze Sanacoach helpt de patiënt om de eigen gezondheidssituatie in de gaten te houden. De patiënt raakt door deze vorm van zelfmanagement meer betrokken bij de behandeling, waardoor behandelresultaten kunnen verbeteren.

De SanaCoach voor de zorgverlener
De Sanacoach helpt astma-patiënten om de eigen gezondheidstoestand in de gaten te houden. De aangeboden informatie heeft daarbij als doel om zelfmanagement bij patiënten te stimuleren. Zelfmanagement zorgt voor meer betrokkenheid van de patiënt, wat uiteindelijk kan leiden tot betere behandelresultaten en lagere zorgkosten. Zo ondersteunt de Sanacoach niet alleen de patiënt, maar ook u, als zorgverlener.

Zorgstandaard Astma
De Sanacoaches Astma is ontwikkeld op basis van de Zorgstandaard astma van Long Alliantie Nederland (LAN). Voor de Periodieke Astma Controle (PAC) wordt gebruikgemaakt van de Astma Controle Test (ACT).

Monitoren van patiënten
SanaCoaches zijn onderdeel van het SananetOnline platform. Dit gecertificeerd medisch internetplatform bestaat uit de SananetOnline monitor en een aantal online begeleidingsprogramma’s, waaronder de Sanacoach Astma. De patiënt heeft toegang tot de Sanacoach, u heeft toegang tot de SananetOnline monitor. De monitor ondersteunt u bij het monitoren, het begeleiden en informeren van en het communiceren met patiënten. De SananetOnline monitor toont risicovlaggen als er risico’s bij de patiënt worden gesignaleerd. De patiënt met de hoogste of meeste risico’s staat bovenaan. Het signaleren van risico’s geeft u de mogelijkheid om direct op deze risico’s in te spelen en (zo nodig) contact op te nemen met de patiënt.

Wilt u ook de eHealth mogelijkheden bekijken voor uw patiënten?

    +31 (0)46 4588001

    Beschikbaar van 09:00 – 17:00

    Email info@sananet.nl