Ervaring Albert Schweitzer met MijnIBDcoach

Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht begeleidt ongeveer 700 patiënten met een chronische darmziekte via MijnIBDcoach. Verpleegkundig Specialist Thea Korpershoek is sinds 2018 betrokken bij deze vorm van digitale zorg en heeft een duidelijke mening over de app. Hugo van der Wedden, verpleegkundige en medisch socioloog, sprak met haar.

Hoe is het om IBD-patiënten te begeleiden?

Ik vind het een heel leuke groep, juist vanwege de diversiteit. De jongste mensen die ik begeleid zijn 16 en zitten gewoon op school. De oudsten zijn in de tachtig. De grootste groep is tussen de dertig en de vijftig. Het zijn mensen die midden in de samenleving staan en waarbij nog veel winst valt te behalen als het gaat om kwaliteit van leven. Als ik hen goed kan bijstaan geeft dat veel voldoening.’

Welk probleem wilden jullie oplossen met MijnIBDcoach?

‘Met een flink deel van de mensen die we begeleiden gaat het behoorlijk goed. We wilden af van de spreekuren waarin patiënten vertellen dat het thuis prima gaat. Dat probleem hebben we echt getackeld. Mensen die MijnIBDcoach gebruiken hoeven niet meer langs te komen als er geen problemen spelen.’

En dat geeft ruimte op de polikliniek?   
‘Ja en nee. Uiteraard hebben we meer en sneller plek voor patiënten die thuis vastlopen. Tegelijkertijd is onze patiëntenpopulatie gegroeid de afgelopen jaren, terwijl ons team van gespecialiseerde mdl verpleegkundigen hetzelfde is gebleven. Het is dus niet zo dat het voor ons voelbaar rustiger is. We zijn door de inzet van MijnIBDcoach wel instaat veel meer mensen te begeleiden. Zelf doe ik maar een deel van de IBD-populatie’

En de mensen die MijnIBDcoach gebruiken, spreek je die dan nog wel?
‘Jazeker, het gaat alleen flexibeler. Vroeger hadden we een telefonisch spreekuur dat altijd overbelast was. Dat ging vaak om kleine dingen als herhaalrecepten of simpele vragen. Nu loopt dat vooral via MijnIBDcoach of het patiëntenportaal waar herhaalrecepten kunnen worden aangevraagd. De MDL-verpleegkundige, of ik nemen telefonisch contact op met patiënten als het nodig is of nodigen patiënten gericht uit voor een gesprek als er veel issues spelen. Daarnaast beantwoorden we berichten in MijnIBDcoach op een moment dat dat voor ons uitkomt. Zoveel efficiënter en patiëntvriendelijker. De MDL-verpleegkundige heeft meer grip op haar tijd en mensen hoeven niet langer een half uur in de wacht te staan.’

Efficiëntie is het toverwoord als het gaat om MijnIBDcoach?
‘Het is meer dan dat. Mijn beeld van waar mensen thuis tegen aanlopen is nu zoveel beter. MijnIBDcoach brengt diepgang in het contact. Vroeger had ik maximaal een kwartiertje de tijd om met mensen te praten. Dan ging het vooral over medische dingen, maar omdat mensen daarover rapporteren via de app weet ik dat al. Daardoor ontstaat ruimte om het over sociale problemen te hebben, over seksualiteit, angst en extreme vermoeidheid. Juist omdat ze in de vragenlijst dat soort thema’s aanvinken wordt het een gespreksonderwerp.’

Het maakt het makkelijker om over de muur van het ziekenhuis heen te kijken? 
‘Er is voor het team meer essentiële informatie beschikbaar gekomen, dankzij MijnIBDcoach. We weten nu beter waar patiënten tegenaan lopen in de thuissituatie. Het is voor ons nog steeds best wennen om het over de niet medische kant van IBD te hebben. Juist doordat patiënten erover rapporteerden werd voor ons de drempel wel lager om dat te doen. En ik denk dat het andersom ook zo werkt. Het is makkelijker om problemen met seks of incontinentie aan te vinken, dan er als patiënt zelf over te beginnen in de spreekkamer.’

En patiënten? Zijn die ook tevreden?
‘Mijn indruk is dat ze behoorlijk enthousiast zijn over MijnIBDcoach. We hebben een aantal keer een tevredenheidsonderzoek laten doen en daar kwam uit dat zij de laagdrempelige communicatie zeer waarderen. Net als het feit dat ze niet meer hoeven te komen als het goed gaat. Waar ze wel van balen is de nieuwe eigen bijdrage. Patiënten krijgen tegenwoordig een rekening van de zorgverzekeraar. Daardoor zijn een aantal mensen afgehaakt. Het gaat dan vooral om mensen met wie het goed gaat, dus dat snap ik wel. Aan de andere kant, als je op de poli komt betaal je ook een eigen bijdrage, dus betalen moet je sowieso.’

Wat zijn je doelen verder met MijnIBDcoach?  
‘We zouden graag zien dat meer patiënten er gebruik van gaan maken. Dat maakt het voor ons makkelijker en de zorg beter. Het lijkt heel wat, 700 patiënten, maar de gehele populatie bestaat uit 2000 patiënten. Er zijn nu eenmaal mensen op hoge leeftijd die niets met computers hebben. En er is een groep die het niet nodig vindt. Dat maakt dat ik soms toch nog gesprekjes heb op de poli met mensen met wie het thuis prima gaat, die geen vragen of issues hebben die ze met me willen bespreken. Niet efficiënt, maar eerlijk gezegd is het ook best fijn om het af en toe niet over problemen te hebben.’

Shopping Basket