SanaCoach Oncologie

Oncologie ontwikkelingen
Het aantal oncologische patiënten stijgt die vanwege een oncologische aandoening periodiek worden gecontroleerd stijgt door de verbeterde overleving. Tegelijkertijd is er een duidelijke trend om steeds meer patiënten thuis te behandelen met chemo- of immunotherapie

Onderzoek toont aan dat telemonitoring van patiënten met kanker, een betere kwaliteit van leven en langer leven. Lees hier het abstract.

Sananet in de oncologie

Daarom werkt Sananet inmiddels samen met verschillende ziekenhuizen voor de ontwikkeling van applicaties voor verschillende oncologische patiëntengroepen.

In het kader van een onderzoek dat momenteel in het buitenland wordt uitgevoerd heeft Sananet een eCoach ontwikkeld die kan worden ingezet bij patiënten die met chemotherapie worden behandeld. Voor een Nederlands onderzoek heeft Sananet een eCoach ontwikkeld voor ondersteuning van patiënten en hun mantelzorger in de palliatieve fase. Op korte termijn gaan hiervoor de eerste pilots van start.

Wilt u ook de eHealth mogelijkheden bekijken voor uw patiënten?

    +31 (0)46 4588001

    Beschikbaar van 09:00 – 17:00

    Email info@sananet.nl