SanaCoach Vitaliteit

VITAVANTI EN SANANET SLAAN HANDEN INEEN OM ZORG BEHEERSBAAR TE HOUDEN EN KWALITEIT TE WAARBORGEN

De SanaCoaches van Sananet worden tot op heden vooral ingezet binnen de tweedelijns zorg. Vanuit de eerste lijn is echter  een groeiende behoefte aan de inzet van technologische oplossingen om de kwaliteit van zorg te waarborgen.  Sananet en Vitavanti hebben onlangs besloten om de krachten te bundelen en een samenwerking aan te gaan. 

MEDIDO 

Jeffrey Veldboer en Marieke van Nuenen werken beiden bij Vitavanti. Na commercieel manager te zijn geweest, houdt Jeffrey zich nu vooral bezig met business development. Marieke was de eerste zorgconsulent bij Vitavanti en heeft na verloop van tijd verschillende rollen op zich genomen. Zij is bijvoorbeeld medeverantwoordelijk voor de marketing & communicatie. Tijdens het interview vertellen zij over Medido: de automatische medicijndispenser waar het allemaal mee begon. ”Medido wordt sinds 2009 ingezet en voorziet de cliënt op het juiste moment van de juiste medicatie. Hierdoor is de cliënt niet langer afhankelijk van de thuiszorg om medicatie in te nemen. Zorgpersoneel wordt ontlast en patiënten krijgen hun zelfredzaamheid terug.” Na het succes van Medido besloot oprichter Thijs van Nuenen om meerdere gezondheidstoepassingen in te gaan zetten. ”De missie van Vitavanti is om mensen te ondersteunen op het gebied van medicatie. Medido is een oplossing voor mensen die zelfstandig geen medicatie meer kunnen innemen. Sinds enige tijd worden ook steeds meer oplossingen ontwikkeld voor het voorstadium hiervan. De eCoaches van Sananet zijn hiervan onderdeel omdat deze worden ingezet bij cliënten met bepaalde ziektebeelden die in een vroeg stadium van het leven al kunnen ontstaan.” legt Jeffrey uit. 

SAMENWERKING SANANET EN VITAVANTI 

De eCoaches van Sananet en de toepassingen van Vitavanti hebben beiden als doel om de kwaliteit van zorg te waarborgen en de zorg beheersbaar te houden, door middel van innovatieve oplossingen. Thijs van Nuenen en Jan Ramaekers (directeur Sananet) zijn met elkaar in gesprek gegaan en hebben besloten om hun krachten te bundelen. Uit deze gesprekken is een samenwerking ontstaan. Jeffrey en Marieke zullen namens Vitavanti de eCoaches van Sananet introduceren binnen eerstelijn zorgorganisaties.  

VITACOACH 

In principe kan elke SanaCoach van Sananet binnen de eerstelijn worden ingezet. Echter, de focus zal liggen op de Vitacoach die afgelopen jaar samen met Vitavanti is ontwikkeld. Deze coach wordt alleen ingezet in de eerste lijn en kan op ieder moment een beeld weergeven van de gezondheid en vitaliteit van een cliënt. Het doel van de Vitacoach is om de zorgvraag van een cliënt duidelijk in beeld te krijgen, sneller te anticiperen bij veranderingen en om cliënten beter te informeren. Jeffrey ziet zelf ook zeker de meerwaarde in van zo’n eCoach: ”Ik denk dat het voor de wijkverpleegkundige heel prettig is om aan het begin van de dag via de eCoach te kunnen zien met welke patiënten het minder goed gaat en met welke patiënten het wel goed gaat. Je weet dan naar welke cliënten je als eerste toe moet gaan en kan daardoor sneller reageren op urgente signalen. Dit leidt tot gezondheidswinst en je voorkomt niet planbare zorg, omdat je bepaalde informatie door de eCoach krijg toegereikt. Daarnaast denk ik dat het voor een cliënt ook een prettig idee is om gemonitord te worden op afstand zonder dat er iemand over de vloer hoeft te komen. De oudere generatie heeft behoefte aan privacy en zelfstandigheid en deze toepassing helpt hierbij.”

NOODZAAK 

Zowel Jeffrey als Marieke zijn ervan overtuigd dat het noodzakelijk is om steeds meer technologische toepassingen in te gaan zetten binnen de zorg. ”Er moet steeds meer zorg worden geleverd terwijl we steeds minder handen hebben. Dit maakt het noodzakelijk dat er oplossingen komen die hierin kunnen voorzien. Als wij niet onze verantwoordelijkheid nemen denk ik dat we op een gegeven moment een zorginfarct gaan krijgen en patiënten een verminderde kwaliteit van zorg gaan ervaren. Ik denk dat 50% van de zorg geleverd kan worden door technologie en dat dit kan op een warme en prettige manier. Wij moeten onze verantwoordelijkheid gaan nemen en het zorglandschap verder in beweging brengen.” Vertelt Jeffrey. Het is wel belangrijk dat zorgorganisaties meer met elkaar gaan samenwerken om dit te realiseren geeft hij aan: ”Een van de grote storingen binnen de zorg is de verdeeldheid die speelt. We zouden ons veel meer moeten richten op een integrale oplossing. We erkennen allemaal dat er een probleem is en moeten nu met elkaar afdekken wie welke rol heeft. Samenwerking is belangrijk, want de verwevenheid tussen organisaties is ontzettend groot.” 

VERWACHTINGEN VOOR DE TOEKOMST 

Het uiteindelijke doel van deze samenwerking is om bij te dragen aan cliëntgerichte, kwalitatief hoogwaardige zorg geven Jeffrey en Marieke aan. Over de weg die hier naartoe zal leiden vertellen zij het volgende: ”eHealth toepassingen worden op dit moment nog niet breed ingezet binnen thuiszorgorganisaties, dus het is ontzettend leuk dat wij dit nu gaan doen. Het zou mooi zijn als zorgverleners en cliënten over enkele jaren merken dat de zorg in positieve zin is veranderd. Ook de maatschappij zal verandering merken omdat we kosten kunnen onderdrukken. Wij willen de komende tijd invulling geven aan de problemen die er zijn met de oplossingen die we al hebben. Als we over een aantal jaren kunnen aantonen welke effecten dit heeft en bijvoorbeeld kunnen laten zien dat een cliënt minder snel achteruit gaat, denk ik dat deze toepassingen als een olievlek zullen rondgaan.” 

Wilt u meer weten over de samenwerking tussen Vitavanti en Sananet? Of wilt u meer weten over de eCoaches van Sananet? Neem dan contact met ons op via 046-458 80 01 of via helpdesk@sananet.nl. 

Wilt u ook de eHealth mogelijkheden bekijken voor uw patiënten?

    +31 (0)46 4588001

    Beschikbaar van 09:00 – 17:00

    Email info@sananet.nl