Terugblik SANAsummit 2024

“Laten we stoppen met praten over EHealth als iets bijzonders. Laten we het gewoon zorg noemen.”

Dit zei Lucien Engelen gisteren ter afsluiting van de Sanasummit 2024 in Amersfoort. En hij heeft gelijk. Het symposium waar hij samen met de 200 aanwezigen op terugkeek ging over normale zorg die vandaag verleend wordt door talloze zorgverleners aan tienduizenden patiënten, met hulp van uiteenlopende SanaCoaches.

Zorg op afstand is geen doel op zich, benadrukte verpleegkundig specialist Ingrid Wegman, die 600 astmapatiënten begeleid met de SanaCoach. ‘Patiënten willen alleen nog naar het ziekenhuis als het echt nodig is.’ Ze hield een overtuigend pleidooi waarom het veilig en wenselijk is dat mensen met astma thuis zelf hun longfunctie bepalen met een spirometer.

De cardiologen Casper Eurlings en Laura Breukel benadrukten het belang van vroegdetectie bij mensen met hartfalen. Twee derde van de patiënten is vijf jaar na de eerste opname overleden. Met hulp van de Sanacoach lukt het om exacerbaties vroegtijdig in beeld te krijgen en spoedopnames te voorkomen. Dat leidt tot minder druk op de zorg, een hogere kwaliteit van leven en op termijn wellicht zelfs een betere levensverwachting.

MDL verpleegkundige Marieke Zwijnenburg benadrukte haar eigen werkgeluk. Vroeger fietste ze met een vol hoofd naar huis. Nooit was het werk klaar. Nu ze haar patiënten met mijnIBDcoach begeleidt heeft ze juist weer tijd voor projecten, terwijl ze met net zoveel patiënten contact heeft als voor de inzet van zorg op afstand.

Verpleegkundig specialist Thea Korpershoek vertelde hoe de inzet van mijnIBDcoach het werk verandert. Zij moest leren loslaten, aangezien een centraal monitoringsteam de meldingen van haar patiënten opvangt. De verpleegkundigen in dat team moesten juist wennen aan de coachende rol die van hen verwacht wordt. De tijd die deze omzetting vroeg, betaalt zich nu terug.

Het team van longarts Paul Bresser doet de begeleiding van patiënten thuis gewoon zelf. Ruim 1600 patiënten maken gebruik van de Sanacoach en het contact met deze groep kost zijn team gemiddeld 20 uur in de week. Hij benadrukte dat digitale zorg allesbehalve koud is. Patiënten waarderen juist het korte lijntje dat zij hebben met het ziekenhuis. En de business case? Bij een groot volume pakt dat uitstekend uit voor ziekenhuis én zorgverzekeraar.

Ook patiënten met levercirrose dienen te profiteren van nieuwe inzichten. Net als mensen met hartfalen en COPD is deze groep gebaat bij vroegdetectie en coaching in de thuissituatie. Daarom heeft MDL-arts Govert Veldhuijzen de missie om de nieuwe mijnLEVERcoach beschikbaar te maken voor iedere patiënt die daar baat bij heeft.

Alle presentaties, inclusief die van Andre Dekker over de toepassing van AI, waren veel te interessant om hier kort te behandelen. Daarom maken we binnenkort van iedere voordracht een inspirerende samenvatting die u hier of op de website van Sananet kunt lezen. Alle sprekers en aanwezigen: dank dat jullie erbij waren!

Shopping Basket