Casper Eurlings (Laurentius) over thuis meten en monitoren bij hartfalen

Overvulling leidt bij hartfalen vaak tot ziekenhuisopname, vertelde cardioloog Casper Eurlings tijden de SanaSummit. Als we vroeg ingrijpen is de gezondheidswinst enorm.

“Zo’n ziekenhuisopname betekent doorgaans verdere achteruitgang van de hartconditie. Tegelijkertijd is het risico op nieuwe overvulling en een nieuwe opname na een periode in het ziekenhuis het grootst. Maar we weten ook dat het proces van overvulling ongeveer zes tot zeven weken vóór opname begint. Als we dat vroegtijdig detecteren en behandelen levert dat een enorme gezondheidswinst op. De conditie van de patiënt zal nog steeds achteruit gaan, maar veel langzamer, en zijn kwaliteit van leven zal significant toenemen als opnames uitblijven.

Daarom hebben we in 2018 als Laurentius Ziekenhuis de zorgcyclus veranderd. We wachten niet meer tot overvulling optreedt. En nodigen mensen ook niet meer uit op vaste momenten voor een gesprek met de hartfalenverpleegkundige. We begeleiden patiënten digitaal met de Sanacoach en grijpen in als het nodig is.

Dat betekent dat mensen thuis zelf bloeddruk, hartslag en gewicht meten en via een app doorgeven hoe zij zich voelen. Bij een zorgelijk samenhang van klachten waarschuwt de Sanacoach. Tegelijkertijd krijgen patiënten leefstijladvies en kennis over de ziekte aangereikt. Inmiddels maken zo’n 250 hartfalenpatiënten gebruik van de Sanacoach. Dat is een derde van alle patiënten.

Dat nog niet iedereen van de digitale coach gebruik maakt komt door koudwatervrees. De wat oudere patiënt staat er niet altijd voor open. Zorgverleners vinden het spannend om patiënten los te laten en te vertrouwen op technologie en de vaardigheden van de patiënt.

Bij het handmatig invoeren van gegevens gaat ook wel eens wat mis. Daarom is er een koppeling gemaakt tussen de Sanacoach en de Medcor4u app. Die zorg er voor dat meetwaarden via bluetooth direct in de coach terecht komen. Een pilot met patiënten die op medicijnen worden ingesteld en daarom vaak de bloeddruk meten laat zien dat dit werkt. Zij hoeven tot hun tevredenheid niet meer naar het ziekenhuis te komen. Ook mensen die net opgenomen zijn geweest vanwege overvulling, en risico lopen op een heropname, gebruiken de koppeling. Een thuiszorgteam leert hun de coach thuis te gebruiken.

De resultaten zijn bevredigend. Ondanks dat patiënten complexer worden, zien we een duidelijke afname van het polibezoek en het aantal ziekenhuisopnames. Tegelijkertijd ontwikkelen patiënten meer ziekte-inzicht en zijn zij actiever betrokken bij de behandeling. Zelfs tachtigplussers doen het prima!

Er kan al veel meer dan we momenteel inzetten. Een WC bril die de bloeddruk bepaalt, een badkamermatje dat je gewicht meet, zelfs longoedeem kan met een klein apparaat van buitenaf worden vastgesteld. Dat zijn nu nog losse producten, maar een samenhangende, systematische inzet gaat de patiënt steeds centraler stellen in de behandeling. De vraag is niet of dit gaat gebeuren, maar hoe we dit effectief gaan inzetten.”

De slides van de presentatie van Casper Eurlings vindt u hier.

Shopping Basket