Ingrid Wegman (OLVG) over de ervaringen met thuisspirometrie

Het is veilig, betrouwbaar en waardevol als astmapatiënten thuis zelf een spirometriemeeting doen. Dat vertelde verpleegkundig specialist Ingrid Wegman op het podium van de Sanasummit in Amersfoort.

Astma is een chronische longziekte die aanvalsgewijs optreedt. Bij een aanval hebben mensen last van benauwdheid en een piepende ademhaling. Wanneer en hoe de ziekte zich uit verschilt van patiënt tot patiënt. Daarom besloten we als OLVG in 2020 om met hulp van de Sanacoach vraag gestuurd te gaan werken.

Daarvoor nodigden we mensen om de zoveel tijd uit de poli. Het aanbod stond centraal. Met de Sanacoach kunnen we zorg op maat bieden. Patiënten laten via de app weten hoe het gaat, en als er zich een zorgelijke samenhang van klachten openbaart is er contact met de polikliniek. Ook ontvangen patiënten via de app leefstijladvies en kennis over de ziekte.

Inmiddels maken ruim 800 van mijn astmapatiënten gebruik van de Sanacoach. Door de vroege herkenning van een astma-aanval, het laagdrempelige contact en aanpassingen in de leefstijl zien we aanzienlijk minder complicaties, polibezoek en ziekenhuisopnames.

Voor longfunctieonderzoek komen patiënten wel nog twee keer per jaar naar de polikliniek. Ook dat zijn we aan het veranderen. Deels omdat we graag willen weten hoe de longfunctie is op het moment dat klachten optreden, en deels omdat er een tekort aan longfunctie analisten is waardoor de wachttijd oploopt.

We deden daarom onderzoek naar spirometrie thuis, die door patiënten zelf wordt uitgevoerd. De spirometer is met hulp van de MEDcor4U app via bluetooth gekoppeld aan de SanaCoach en het EPD. Na een training mochten patiënten ermee aan de slag.

De resultaten zijn veel belovend. Patiënten voelen zich veiliger. Wij als behandelaars hebben meer inzicht in het ziektebeloop en zijn beter in staat om het beleid aan te passen als er klachten zijn. Ook diagnostisch heeft het meerwaarde, vooral bij beroepsgerelateerde astma. We kunnen immers de longfunctie beoordelen thuis en op het werk en zien of er verschillen zijn.

De belangrijkste conclusie is dat patiënten in staat zijn zelf een betrouwbare longfunctietest uit te voeren. Waarden die thuis worden geblazen wijken <10% af van waarden in het ziekenhuis onder begeleiding van een analist. Dat de thuistest plaatsvindt op het moment van een astma-aanval heeft een enorme meerwaarde.

Spirometrie thuis is dus haalbaar, betrouwbaar en veilig, mits de patiënt gemotiveerd is en goede instructies heeft gekregen. De uitdaging is nu deze thuismeting in te bedden in het zorgproces en met verzekeraars in gesprek te gaan over de vergoeding.

En er zijn een aantal vervolgvragen. Wie heeft het meest baat bij spirometrie thuis? En voor hoelang? Kan het bijdragen aan een vroege diagnose? Het aantal exacerbaties significant terugbrengen bij mensen met ernstige astma? Verder onderzoek moet dat uitwijzen. Hoe dan ook is spirometrie thuis een mooie ontwikkeling ter verbetering van het zorgproces.

De slides van de presentatie van Ingrid Wegman vindt u hier.

 

Ontvang meer informatie over Thuisspirometrie of vraag een korte (online) demo aan.

Shopping Basket