Paul Bresser (OLVG) over de virtuele longkliniek

De polikliniek van longarts Paul Bresser in OLVG begeleidt inmiddels ruim 1600 patiënten met de SanaCoach. Hoe heeft hij de virtuele longkliniek opgebouwd? Wat zijn de resultaten? En hoe ervaren patiënten en zorgmedewerkers de begeleiding op afstand? Op de #SanaSummit in Amersfoort ging hij hier uitgebreid op in.

In 2016 beseft Paul dat er iets moet gebeuren. De COPD-zorgvraag in OLVG stijgt met ruim 10% per jaar wat zich vertaalt in groeiende wachtlijsten. Maar hij doet nog steeds onnodige routine controles. Hij wil daarom dat zijn team alleen nog patiënten ziet als het echt nodig is. Dat zij verslechtering eerder ontdekken om zo SEH bezoek en opnames te voorkomen. Dat patiënten meer regie over hun ziekte hebben. Én dat zijn collega’s worden ontlast.

Met de inzet van de SanaCoach beoogt het team de stap te maken van aanbod-gestuurde zorg naar vraag-gestuurde zorg op maat. Educatie via de app dient de patiënt meer grip te geven. Thuismonitoring van het grillige klachtenpatroon moet er voor zorgen dat patiënten op het juiste moment in beeld komen.

Een pilot met 50 zorg-zware COPD patiënten geeft een verbluffend en onverwacht resultaat. Het bezoek aan de SEH en het aantal opnames daalt met meer dan de helft. Ook het aantal consulten daalt significant. Tegelijkertijd ziet het team juist meer exacerbaties in de onderzoeksgroep. Kennelijk leidt de standaard zorg ertoe dat de polikliniek exacerbaties soms over het hoofd ziet.

Het team is overtuigd. De coronapandemie, stimulerende wetgeving, een welwillende houding van zorgverzekeraars, én steeds meer technologische mogelijkheden geeft de opschaling van de virtuele kliniek een push. In 2021 zijn er al bijna 800 gebruikers van de SanaCoach en inmiddels is dat aantal dus verdubbeld; dit mede dankzij de toevoeging van astma patiënten. De resultaten blijven in de praktijk van alle dag net zo positief als in de strak geregisseerde pilot. 

Om succesvol te zijn is wel een nieuw zorgpad nodig. Als je de SanaCoach gebruikt naast je oude zorgpad krijg je het alleen maar drukker. De E-coaching moet daarnaast op maat zijn, met een individueel zorgplan en individuele interventies. Tot slot heb je een koppeling met het EPD nodig en dien je ieder dagdeel een zorgmedewerker in te roosteren om de begeleiding op afstand te kunnen doen.

Die begeleiding is in de praktijk allesbehalve arbeidsintensief gebleken. De SanaCoach waarschuwt alleen bij een zorgelijke samenhang van klachten en dat scheelt. Op een gemiddeld drukke dag leidt dat tot tien zogenaamde “rode vlaggen”, waarbij een interventie nodig is. Daarnaast zijn er 5-10 bellers en 15-20 digitale contacten, waarbij de verpleegkundige advies geeft met behulp van standaard templates. Al met al kost dit het team 20 uur in de week om de 1600 patiënten te begeleiden.

De tevredenheid onder patiënten is hoog.  Ruim 80% geeft aan beter met de ziekte om te kunnen gaan en zich veiliger te voelen. Ook zou 79% de virtuele begeleiding aan anderen aanraden. En de business case? Die is positief bij deze schaalgrootte. De DBC inkomsten dalen wellicht iets, maar de interne kosten van het ziekenhuis dalen ook. Tegelijkertijd is er ruimte om meer patiënten te begeleiden. Zo voldoet het programma aan alle criteria van de z.g. ‘quadruple aim’.

De slides van de presentatie van Paul vindt u hier. 

Shopping Basket