Thea Korpershoek (Albert Schweitzer) over mijnIBDcoach icm centrale monitoring

Het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft de thuismonitoring gecentraliseerd. Hoe werkt dat in praktijk? Wat levert het op? En wat zijn randvoorwaarden voor succes? Verpleegkundig specialist Thea Korpershoek ging op deze vragen in tijdens de SanaSummit in Amersfoort.

Samen met haar collega’s op de MDL begeleidt Thea sinds 2018 mensen met een chronische darmziekte met hulp van mijnIBDcoach. De app biedt informatie op verschillende gerelateerde onderwerpen en een kort lijntje met het ziekenhuis. Ruim 700 patiënten maken er inmiddels gebruik van.

In de coronaperiode besloot het ziekenhuis een Centraal Thuis Monitoring Team (TMT) in te richten; in eerste instantie voor het monitoren van patiënten  met corona. Inmiddels is dit  team doorontwikkeld en kan alle vakgroepen ondersteunen bij telebegeleiding en het gebruik van E-health stimuleren. De TMT verpleegkundigen vangen de meldingen op, geven patiënten advies en stemmen waar nodig af met de hoofdbehandelaar of andere aangewezen zorgverleners.

Ook de MDL afdeling ging mee in deze strategie. In 2022 nam het TMT een deel van begeleiding van IBD patiënten over, maar daar ging wel een tijdsinvestering aan vooraf. De TMT verpleegkundigen moesten leren werken met mijnIBDcoach én kennis opdoen over (het dagelijks leven met) chronische darmziekten. Daarnaast waren heldere werkprocessen nodig. Misschien nog wel het belangrijkste was het creëren van draagvlak/ onderling vertrouwen, want het blijkt toch lastig dat als iets goed loopt dan deels “los te laten” aan anderen die je nog niet zo goed kent.

Na een inwerkperiode en een pilotfase is er nu een vrij heldere taakverdeling tussen de MDL polikliniek en het TMT. De verpleegkundigen van het TMT benaderen patiënten als ze hun account nog niet geactiveerd hebben, verwerken de welkom-sessie, de screeningslijst voor het starten met een biological (medicijnen die uit dierlijke of menselijke eiwitten bestaan), de voorbereiding spreekuur vragenlijst en de periodieke checks. Voor de rapportage in het patiënten systeem is een sjabloon gemaakt wat door de TMT én door de MDL verpleegkundigen wordt gebruikt, waardoor eenduidigheid wordt gecreëerd. Als reactie op ingevulde vragenlijst kunnen standaard berichten naar patiënten worden gestuurd over onder meer vermoeidheid, gewrichtsklachten, kinderwens en incontinentie.

Het MDL team begeleidt nog altijd de opstart van medicatie, beantwoordt de meer ingewikkelde vragen en verwerkt de korte vragenlijst die klaar worden gezet bij het starten van een nieuw medicijn en/of bij een exacerbatie. Er is tijdswinst voor de MDL verpleegkundigen omdat een deel van de ingevulde vragenlijst verwerkt wordt door de TMT verpleegkundigen en meer focus ligt op patiënten met klachten en patiënten die extra aandacht behoeven. Ook blijkt dat dankzij het TMT patiënten in vakantieperiodes tijdig ondersteuning krijgen en het includeren van patiënten soepeler verloopt.

De samenwerking verloopt dus goed en de voordelen zijn zichtbaar. Er is dagelijks afstemming tussen de MDL verpleegkundigen en het TMT team, met ruimte voor directe feedback, wat het loslaten vergemakkelijkt. Er is daardoor zeker sprake van een groeiproces binnen het TMT team. Kennis over het dagelijks leven met een chronische darmziekte neemt met de dag toe. Dat is ook nodig om de stap van monitoren naar echte coaching te maken.

Om het groeiproces te stimuleren zal er twee keer per jaar een uitgebreide casuïstiekbespreking worden georganiseerd tussen met het TMT team. Ook is er standaard om de twee maanden overleg tussen beide teams over de voortgang.

 

De slides van de presentatie van Thea vindt u hier.

 

Shopping Basket