thuismonitoring adrz

Zorg veiligstellen voor zeeland

Zorg veiligstellen voor Zeeland

Zeeland kampt met vergrijzing en een krappe arbeidsmarkt. Adrz, met vestigingen in Goes, Vlissingen en Zierikzee heeft de opdracht om zorg in de toekomst beschikbaar te houden voor alle Zeeuwen en bezoekers van Zeeland, terwijl het aantal zorgverleners gelijk blijft of zelfs terugloopt. Paul Roth (CIO) en Ime Hüsken (bedrijfskundig manager) vertellen hoe de samenwerking met Sananet onderdeel is van de oplossing.

Bewezen effectief

‘Zorg veiligstellen voor de toekomst is dé uitdaging voor Adrz’ vertelt Roth. ‘Daarom hebben we een werkgroep digitale zorg in het leven geroepen. Welke toepassingen ontlasten onze zorgverleners? Thuismonitoring is bewezen effectief en onze medisch- en verpleegkundig specialisten kozen wat dat betreft voor Sananet. We lieten die keuze bewust aan hen, zij moeten er immers mee werken.’

Tijdsinvestering

Ime Hüsken helpt om samen met zorgverleners deze nieuwe werkwijze met Sananet te implementeren. Makkelijk gaat dat niet volgens Hüsken. ‘De bedoeling is dat we met behulp van de SanaCoaches op termijn met dezelfde personele inzet een grotere patiëntenpopulatie goede zorg kunnen bieden. De start van zo’n project vergt wel een tijdsinvestering: een nieuwe werkwijze, roosters aanpassen, patiënten informeren, routine opbouwen. Ondertussen zijn artsen en verpleegkundigen ontzettend druk met de alledaagse reguliere zorg. Dat maakt het best een uitdaging om op te starten met de SanaCoaches.’

Zien dat het werkt, dat helpt

‘We zien bij longgeneeskunde dat het heel goed gaat’ vervolgt Hüsken. ‘Zij hebben al een flink aantal patiënten die werken met de COPD coach en zien het gunstige effect in de cijfers: het aantal opnames en ligdagen daalt, en de contactmomenten op de poli lopen terug. Dit wordt afgezet tegen een groep controlepatiënten. Uit onderzoek onder patiënten die met een SanaCoach werken blijkt dat de zij erg tevreden zijn. Ze geven aan beter begrip te hebben van hun ziekte, beter om te kunnen gaan met de ziekte, ze voelen zich veiliger als gevolg van de Coach, en hoeven minder vaak naar het ziekenhuis. Andere vakgroepen zien dit ook en tonen interesse. De vakgroep Neurologie wil nu bijvoorbeeld met de CVA coach aan de slag en de vakgroep longgeneeskunde wil uitbreiden naar patiënten met Astma. Zo zien we het graag. Dat zorgverleners ergens voor gaan omdat zij zien dat het werkt en erin geloven.

Centrale monitoring serieuze optie

Roth: ‘Op cardiologie komt het wat moeizamer op gang. Door de werkdruk voelen artsen en verpleegkundigen geen tijd om met patiënten de mogelijkheden van de SanaCoach te bespreken, want dit vraagt om een ander gesprek met de patiënt. Daarbij komt dat niet alle patiënten met de SanaCoach kunnen werken, bijvoorbeeld als gevolg van een taalbarrière. Door het geringe aantal cardiologie patiënten dat vooralsnog deelneemt worden vooral de opstart-nadelen ervaren, en nog niet de voordelen. Juist dat hogere volume, die massa in patiënten-aantallen, dat is belangrijk om echt de vruchten te plukken. Als er over alle SanaCoaches heen voldoende patiënten deelnemen, is het mogelijk om op middellange termijn de monitoring van patiënten meer centraal te organiseren. Dat heeft als voordeel dat de afdelingen minder tijd kwijt zijn aan algemene vragen, en daardoor meer tijd beschikbaar hebben voor de juiste vraag.’

‘Dat moet je zo zien’, vult Hüsken aan. ‘Ongeveer tachtig procent van de zorgvragen kan door een generalistische zorgverlener worden opgepakt, omdat dit geen hele specifieke zorginhoudelijke vragen zijn. De overige twintig procent kan hij of zij doorzetten naar een gespecialiseerde verpleegkundige van betreffende afdeling. Daar waar we kansen zien om patiëntenzorg op een kwalitatief hoogwaardige manier buiten het ziekenhuis te organiseren, en waarvan de patiënt er bijzonder tevreden over is, moeten we deze aangrijpen. Ruimte creëren voor mensen die onze fysieke zorg echt nodig hebben is noodzaak.’

De patiënt is er klaar voor

Wat volgens Roth helpt is de hoge tevredenheid onder de SanaCoach gebruikers. ‘Patiënten zijn hier echt klaar voor en gek is dat niet. Je ontvangt zorg op de momenten dat het ertoe doet, hoeft minder vaak naar de polikliniek en de kans dat je met spoed moet worden opgenomen daalt substantieel. Bedenk ook dat het patiënten en mantelzorgers veel tijd en energie kost om het ziekenhuis te bezoeken.’

‘We willen hier graag verder mee’, benadrukt Hüsken. ‘Het is tijd om niet alleen binnen de muren van het ziekenhuis naar de patiënt te kijken. Thuismonitoring is daarvoor ideaal, zeker als we op termijn daarin kunnen samenwerken met zorgaanbieders in de eerste lijn. De bestuurlijke contacten zijn er al en een thuiszorgorganisatie toonde al concrete interesse.  Als we iets meer routine hebben opgebouwd gaan we daar ook op doorpakken.’

De rol van de zorgverzekeraar

Roth: ‘Of thuismonitoring zal slagen, hangt ook af van de zorgverzekeraars. Zij financierden de pilotfase in de vorm van een éénmalige bijdrage om de eerste kosten van de implementatie van de SanaCoaches te dekken. In het vervolg moeten de kosten voor de SanaCoaches gedekt kunnen worden vanuit de normale vergoedingen voor geleverde zorg. Gelukkig zijn er ondertussen ook afspraken gemaakt over vergoedingen voor thuismonitoring. Thuismonitoring kan echter ook een stuk omzetderving teweegbrengen voor Adrz doordat patiënten minder vaak naar het ziekenhuis moeten komen. Dit terwijl aan de andere kant meer patiënten behandeld kunnen worden wat juist weer extra omzet genereert. Met andere woorden: de financiële kant van thuismonitoring is complex. Adrz houdt nauwlettend de business case rondom thuismonitoring in de gaten, omdat we er als ziekenhuis niet financieel op toe kunnen leggen.’

‘Wij zijn ervan overtuigd dat thuismonitoring een belangrijke bijdrage levert aan het toegankelijk houden van de zorg. De zorgverzekeraars vinden dat ook, dus komen we er samen ongetwijfeld uit.’

Wilt u ook de eHealth mogelijkheden bekijken voor uw patiënten?

  +31 (0)46 4588001

  Beschikbaar van 09:00 – 17:00

  Email info@sananet.nl

  Scherm­afbeelding 2023-08-30 om 12.31.43

  Webinar “Ontdek de nieuwe look van de SanaCoach APP”

  Webinar "Ontdek de nieuwe look van de SanaCoach APP"

  Op 29 juni 2023 is de SanaCoach Hartfalen, Longkanker, COPD en (ernstig) Astma aan de patiëntzijde vernieuwd met als doel om het gebruikersgemak voor de patiënt te vergroten. 

  Tijdens het webinar ‘Ontdek de nieuwe look van de SanaCoach app’ op 28 juni liet onze collega Arjan Hageman zien wat er is veranderd. Hij vertelt meer over waarom we de app vernieuwen, hoe de app er uit ziet en wat de veranderingen zijn.

  Benieuwd naar deze veranderingen? Bekijk onderstaande opname van het webinar. 

  Wilt u ook de eHealth mogelijkheden bekijken voor uw patiënten?

   +31 (0)46 4588001

   Beschikbaar van 09:00 – 17:00

   Email info@sananet.nl

   Scherm­afbeelding 2023-08-30 om 12.31.43

   Webinar “MijnIBDCoach: Kopzorg of Topzorg?

   Webinar "MijnIBDCoach: Kopzorg of Topzorg?

   Op donderdag 13 april 2023 deelde Verpleegkundig Specialist Thea Korpershoek tijdens het webinar ‘MijnIBDcoach: kopzorg of topzorg?’ haar ervaringen over de inzet van mijnIBDcoach in het Albert Schweitzer ziekenhuis. 

   Hoe is de coach geïntegreerd in het zorgpad? Wat voor impact heeft de coach op patiënten en zorgverleners in de dagelijkse praktijk? Wat zijn de resultaten en effecten van de coach? 

   Thea geeft antwoord op deze vragen in onderstaand webinar.

   Wilt u ook de eHealth mogelijkheden bekijken voor uw patiënten?

    +31 (0)46 4588001

    Beschikbaar van 09:00 – 17:00

    Email info@sananet.nl

    meneer-evers-hf-pt

    In gesprek met patiënt Evers over de SanaCoach Hartfalen

    In gesprek met patiënt Evers over de SanaCoach Hartfalen

    Eerste introductie met SanaCoach Hartfalen

    In 2014 kreeg meneer Evers vanuit het MUMC+ de vraag of hij gebruik wilde maken van de SanaCoach Hartfalen. Met een volmondige “Ja” antwoordde hij. Sindsdien is hij helemaal verkocht.

    Er was dan ook geen twijfel voor meneer Evers om de SanaCoach Hartfalen te blijven gebruiken, ook niet toen hij in 2019 overstapte naar het Laurentius Ziekenhuis in Roermond. Hij ondernam meteen actie en vroeg aan de verpleegkundigen van het Laurentius Ziekenhuis of hij gebruik kon blijven maken van de SanaCoach. Gelukkig werd de SanaCoach Hartfalen ook in het Laurentius Ziekenhuis ingezet en werd meneer meteen ingeschreven. 

    Sinds die tijd maakt meneer Evers intensief gebruik van de SanaCoach Hartfalen en zou hij de coach aan iedereen willen aanraden. Of je nu jong of oud bent, dat maakt volgens meneer Evers niet uit. 

    Ervaringen

    Door de SanaCoach Hartfalen gaat meneer Evers anders om met zijn aandoening. Als hij een vraag heeft, kan hij via de berichtenfunctie van de SanaCoach contact opnemen met de Hartfalen poli. “En dan krijg ik daar netjes antwoord op. In het geval dat het nodig is, wordt er zelfs telefonisch contact met mij opgenomen.”, vertelt hij. Meneer Evers gebruikt de berichtenfunctie niet alleen om vragen te sturen naar zijn verpleegkundigen, maar ook om vragen van zijn verpleegkundigen over zijn aandoening te beantwoorden. 

    Bovendien vult meneer Evers maandelijks in hoe het met hem gaat, waardoor hij en zijn verpleegkundigen meer inzicht krijgen in zijn ziekteverloop. Hierdoor kunnen zijn verpleegkundigen eerder ingrijpen als hij klachten krijgt. Om hem zo goed mogelijk te helpen, is hij goudeerlijk over zijn ziekteverloop. Daarom heeft hij een tip aan zijn mede-SanaCoach gebruikers: “Wees wel eerlijk in wat je voelt, wat je denkt en wat je weet. Zo kunnen de zorgprofessionals je immers het beste helpen.”.

    In de periode waarin meneer Evers de SanaCoach voor het eerst gebruikte, had hij ook veel aan de informatie over Hartfalen die binnen de SanaCoach beschikbaar is. Zo las hij veel tips over het stabiel houden of verbeteren van zijn gezondheid. Deze informatie deelde hij met zijn directe omgeving, die hierdoor ook meer inzicht hebben gekregen in Hartfalen.

    Meneer Evers vat zijn ervaringen met de SanaCoach mooi samen: “Het contact is veel intensiever, veel gemakkelijker en ook beter dan eerst.”.

    Aanraden

    Op de vraag of meneer Evers de SanaCoach Hartfalen zou aanraden aan andere mensen, antwoord hij zonder enige vorm van twijfel: “Zonder meer! Ik zou iedereen willen aanraden, die met hartfalen zit en regelmatig contact heeft met een verpleegkundige of cardioloog, om er inderdaad gebruik van te maken. Want als je een keer een vraag hebt, hoe simpel of moeilijk het ook is, je stelt je vraag en je krijgt altijd antwoord.”. 

    Hiernaast geeft meneer Evers aan dat hij het gebruik van de SanaCoach erg gemakkelijk vindt. Naar eigen zeggen kan elke patiënt van elke leeftijd gebruik maken van de SanaCoach Hartfalen. “Het gebruik van de SanaCoach zelf stelt niks voor. Het is klikken van het ene veld naar het andere veld en invullen wat ze van je vragen.”, aldus meneer Evers. 

    Wilt u ook de eHealth mogelijkheden bekijken voor uw patiënten?

     +31 (0)46 4588001

     Beschikbaar van 09:00 – 17:00

     Email info@sananet.nl

     laurentius-hartfalenpoli

     Laurentius ziekenhuis start met pilot MEDCOR4U

     Laurentius ziekenhuis start met pilot MEDCOR4U

     Wat is het doel van de pilot?

     De hartfalenpoli van het Laurentius Ziekenhuis is begin april 2023 van start gegaan met het meten van vitale waarden via de MedCor4U app. Hierdoor hoeven hartfalenpatiënten die in behandeling zijn van het Laurentius niet langer hun bloeddruk, hartslag en gewicht handmatig in te voeren in de SanaCoach Hartfalen.

     Wat houdt de pilot in?

     Tijdens de pilot maken hartfalenpatiënten van het Laurentius Ziekenhuis drie maanden lang gebruik van de MedCor4U app en de daartoe geschikte weegschaal en bloeddrukmeter. Doordat de meetapparatuur, MedCor4U app en de Sanacoach aan elkaar gekoppeld zijn, worden de uitgevoerde thuismetingen rechtstreeks doorgestuurd van de app naar de SanaCoach Hartfalen. Op die manier kunnen patiënten hun resultaten inzien en feedback krijgen op de gemeten vitale waardes. Daarnaast zijn deze resultaten ook zichtbaar voor de zorgverleners en ontvangen zij bij afwijkende waardes een melding.

     Wat is de meerwaarde van MedCor4U?

     Hartfalenverpleegkundige Laura Puts van het Laurentius Ziekenhuis licht toe wat de meerwaarde van MedCor4U is: “Met de MedCor4u kunnen wij als behandelteam de patiënten nog beter ondersteunen en begeleiden. Het geeft de mogelijkheid om op afstand mee te kijken en de patiënten te voorzien van persoonlijke en effectieve zorg, waar en wanneer dat nodig is.” 

     We zijn benieuwd naar het verloop van de pilot en wensen de patiënten en zorgverleners van het Laurentius Ziekenhuis veel succes. 

     Wilt u ook de eHealth mogelijkheden bekijken voor uw patiënten?

      +31 (0)46 4588001

      Beschikbaar van 09:00 – 17:00

      Email info@sananet.nl

      Vergoeding-van-hulpmiddelen-hoe-zit-het-precies-Bano-Benelux-790x320-1-705x286

      Telemonitoring wordt voor zorgverleners vergoed

      Telemonitoring wordt voor zorgverleners vergoed

      Wat is de aanleiding?

      Sinds de komst van corona is telemonitoring in een stroomversnelling gekomen. Patiënten komen minder vaak naar het ziekenhuis en informeren zorgverleners regelmatig vanuit thuis hoe het met hen gaat. Hierdoor kunnen zorgverleners sneller reageren op klachten en direct de juiste zorg aanbieden. Dit heeft als gevolg dat reguliere consulten minder vaak plaats hoeven te vinden en SEH-bezoeken en opnames kunnen worden voorkomen. Veel voordelen voor zowel de patiënt als de zorgverlener dus. Toch werd telemonitoring voor zorgverleners nog niet vergoed tot 1 januari 2023.

      Wat is nieuw?

      Samen met de Federatie van Medische Specialisten, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) onderkent de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het belang van telemonitoring. Daarom hebben deze partijen per ingang van 1 januari 2023 een handreiking over de vergoeding van telemonitoring opgesteld. Daarin staat weergegeven hoe telemonitoring gedeclareerd kan worden.

      Hoe kunt u als zorgverlener telemonitoring declareren?

      Telemonitoring wordt vergoed onder een aantal voorwaarden:

      • De zorgactiviteit ‘telemonitoring’ moet zelfstandig worden geregistreerd voor het op afstand monitoren van een patiënt in het kader van een medisch specialistische behandeling.
      • De monitoring bevat meerdere meetmomenten per jaar en omvat twee onderdelen:
       • Met toestemming van de patiënt zijn de klinische gegevens beschikbaar voor de zorgverlener via een digitale zorgapplicatie, zoals de SanaCoach of mijnIBDcoach.
       • De zorgverlener interpreteert de gegeneerde en opgeslagen gegevens van de patiënt.
      • De zorgactiviteit wordt maximaal één keer per 120 dagen geregistreerd en het wordt slechts toegestaan indien de toepassing van telemonitoring herleidbaar is uit het medische dossier en zolang de patiënt gebruik maakt van telemonitoring.
      • Telemonitoring bij patiënten met meerdere (chronische) aandoeningen kan per aandoening worden geregistreerd, mits het hierbij gaat om verschillende parameters of meetwaarden.
      • Telemonitoring vervangt reguliere medisch-specialistische zorg. Ze vormen een alternatief binnen een regulier zorgpad bij (veelal) chronische aandoeningen.

      Wat betekent dit voor uw patiënt?

      Het gebruik van de SanaCoach of mijnIBDcoach wordt vanaf 1 januari 2023 vergoed door de zorgverzekeraar, omdat telemonitoring onderdeel is van de reguliere ziekenhuiszorg. Dit kan uw patiënt terugvinden in het declaratieoverzicht van de zorgverzekeraar onder de naam ‘telemonitoring’. Uw patiënten hoeven nooit meer kosten te betalen dan het maximale eigen risico dat ze hebben afgesloten bij hun zorgverzekeraar. In de meeste gevallen merken uw patiënten dus niets van deze verandering.

      Wilt u ook de eHealth mogelijkheden bekijken voor uw patiënten?

       +31 (0)46 4588001

       Beschikbaar van 09:00 – 17:00

       Email info@sananet.nl

       spirometrie_sananet-705x616

       Vanaf nu kan patiënt longfunctie vanuit thuis meten

       Vanaf nu kan patiënt longfunctie vanuit thuis meten

       Op verzoek van longartsen Paul Bresser, Marlise de Roos en Saar van Nederveen ontwikkelden we samen met The Med Company B.V. een koppeling met de spirometer van MIR. Hiermee kunnen patiënten hun longfunctie gewoon thuis meten. De resultaten zijn direct zichtbaar in de SanaCoach voor zowel de patiënt als de arts of verpleegkundige. Paul Bresser licht toe wat de meerwaarde is.

       Geen momentopname meer

       Met een spirometer kan een arts of verpleegkundige vaststellen hoe de longen ervoor staan. Een nuttig onderzoek, maar volgens longarts Paul Bresser van het OLVG heeft het een aantal nadelen om dit onderzoek in het ziekenhuis uit te voeren. Een van deze nadelen is dat het belastend is voor de patiënt, die hiervoor naar het ziekenhuis moet komen. Een ander nadeel is dat het een momentopname is, waardoor het slechts beperkt inzicht geeft in de longfunctie van de patiënt in het dagelijks leven.

        

       Een thuismeting verandert dat. “De patiënt, de arts en de verpleegkundige”, zo vertelt Paul Bresser, “krijgt met een thuis meting meer inzicht in het beloop van de ziekte. Wanneer spelen klachten op? En welke omstandigheden spelen een rol zoals werk, sport of andere inspanning?. Door ‘real-life’ inzichten in de longfunctie kunnen we nu op het juiste moment inspelen op klachten van de patiënt. Dat maakt betere begeleiding mogelijk met de SanaCoach.”

       Instructie is belangrijk

       Een goede longfunctietest is wel een stevige inspanning voor de patiënt. In het ziekenhuis krijgen zij begeleiding en coaching bij het zo lang mogelijk uitademen. Hoe gaat dat thuis? Is de test dan nog betrouwbaar? Volgens Paul Bresser wel. 

       “In de praktijk is gebleken dat de meerderheid van de patiënten, na goede instructie, in staat is goed te blazen.”  Ook benadrukt hij dat een technisch beter geblazen longtest in een ziekenhuis niet opweegt tegen het feit dat een patiënt op ieder moment van de dag zo’n test kan uitvoeren. “De patiënt kan het onderzoek overal uitvoeren en de test doen als er klachten zijn; bijvoorbeeld thuis, op het werk of tijdens het sporten. Het geeft daarmee zo veel meer informatie in ‘real-life’ dat het absoluut opweegt tegen de voordelen van een longfunctietest in het ziekenhuis.”

       Een stap verder

       “Straks met artificiële intelligentie is het waarschijnlijk mogelijk om mede op basis van de uitslag van de longfunctietest zelfzorgadviezen te geven over bijvoorbeeld aanpassingen in de medicatie bij klachten, zonder dat de arts of verpleegkundige hierin bemiddelt. Dan kan je de behandeling koppelen aan de ‘real-life’ longfunctie. Thuis meten van de longfunctie is de volgende stap in de thuismonitoring en optimaal behandelen van patiënten.”

        
       paul-bresser-webinar-sf_optimized-2-scaled

       De visie van Sananet

       “Met de SanaCoach leggen we bij voorkeur de nadruk op beleving”, vertelt Sananet oprichter Jan Ramaekers. “Hoe voelt de patiënt zich? Is de ziekte subjectief onder controle? Harde waarden zonder context leiden immers vaak tot onnodige meldingen. We doen dit dus alleen als het echt meerwaarde heeft. En bij de longfunctietest met behulp van de spirometer is daar absoluut sprake van, zeker ook omdat de context meeweegt in beoordeling van de waarden.”

       Wilt u ook de eHealth mogelijkheden bekijken voor uw patiënten?

        +31 (0)46 4588001

        Beschikbaar van 09:00 – 17:00

        Email info@sananet.nl