SANAsummit 2024 sananet

Terugblik op SANAsummit 2024

Terugblik SANAsummit 2024

“Laten we stoppen met praten over EHealth als iets bijzonders. Laten we het gewoon zorg noemen.”

Dit zei Lucien Engelen gisteren ter afsluiting van de Sanasummit 2024 in Amersfoort. En hij heeft gelijk. Het symposium waar hij samen met de 200 aanwezigen op terugkeek ging over normale zorg die vandaag verleend wordt door talloze zorgverleners aan tienduizenden patiënten, met hulp van uiteenlopende SanaCoaches.

Zorg op afstand is geen doel op zich, benadrukte verpleegkundig specialist Ingrid Wegman, die 600 astmapatiënten begeleid met de SanaCoach. ‘Patiënten willen alleen nog naar het ziekenhuis als het echt nodig is.’ Ze hield een overtuigend pleidooi waarom het veilig en wenselijk is dat mensen met astma thuis zelf hun longfunctie bepalen met een spirometer.

De cardiologen Casper Eurlings en Laura Breukel benadrukten het belang van vroegdetectie bij mensen met hartfalen. Twee derde van de patiënten is vijf jaar na de eerste opname overleden. Met hulp van de Sanacoach lukt het om exacerbaties vroegtijdig in beeld te krijgen en spoedopnames te voorkomen. Dat leidt tot minder druk op de zorg, een hogere kwaliteit van leven en op termijn wellicht zelfs een betere levensverwachting.

MDL verpleegkundige Marieke Zwijnenburg benadrukte haar eigen werkgeluk. Vroeger fietste ze met een vol hoofd naar huis. Nooit was het werk klaar. Nu ze haar patiënten met mijnIBDcoach begeleidt heeft ze juist weer tijd voor projecten, terwijl ze met net zoveel patiënten contact heeft als voor de inzet van zorg op afstand.

Verpleegkundig specialist Thea Korpershoek vertelde hoe de inzet van mijnIBDcoach het werk verandert. Zij moest leren loslaten, aangezien een centraal monitoringsteam de meldingen van haar patiënten opvangt. De verpleegkundigen in dat team moesten juist wennen aan de coachende rol die van hen verwacht wordt. De tijd die deze omzetting vroeg, betaalt zich nu terug.

Het team van longarts Paul Bresser doet de begeleiding van patiënten thuis gewoon zelf. Ruim 1600 patiënten maken gebruik van de Sanacoach en het contact met deze groep kost zijn team gemiddeld 20 uur in de week. Hij benadrukte dat digitale zorg allesbehalve koud is. Patiënten waarderen juist het korte lijntje dat zij hebben met het ziekenhuis. En de business case? Bij een groot volume pakt dat uitstekend uit voor ziekenhuis én zorgverzekeraar.

Ook patiënten met levercirrose dienen te profiteren van nieuwe inzichten. Net als mensen met hartfalen en COPD is deze groep gebaat bij vroegdetectie en coaching in de thuissituatie. Daarom heeft MDL-arts Govert Veldhuijzen de missie om de nieuwe mijnLEVERcoach beschikbaar te maken voor iedere patiënt die daar baat bij heeft.

Alle presentaties, inclusief die van Andre Dekker over de toepassing van AI, waren veel te interessant om hier kort te behandelen. Daarom maken we binnenkort van iedere voordracht een inspirerende samenvatting die u hier of op de website van Sananet kunt lezen. Alle sprekers en aanwezigen: dank dat jullie erbij waren!

Sana Summit 2024

Geopend voor inschrijving: SANA summit 2024

Geopend voor inschrijving: SANA summit 2024

Wij nodigen u van harte uit voor een dag vol inspiratie op hét jaarlijkse evenement van Sananet op donderdag 7 maart. Samen met onze gewaardeerde partners blikken we terug op de successen en kijken vooruit naar de evolutie van telebegeleiding voor goede, betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg.

Dompel uzelf onder in een boeiend programma dat alle facetten van telebegeleiding belicht, van de voordelen en succesverhalen tot de uitdagingen en valkuilen. Ervaringsdeskundigen vanaf het prille begin, delen hun waardevolle praktijkervaring, terwijl voorlopers en visionairs u meenemen op een reis door de zorg van morgen.

De dag is bedoeld voor iedereen met een hart voor de zorg en een oog voor de toekomst, die op zoek is naar nieuwe contacten, innovatieve ideeën en diepgaande inzichten. Het wordt een gevarieerde dag die u niet alleen verbindt met gelijkgestemden, maar u ook voorziet van de kennis en inspiratie die nodig zijn om de zorgsector te transformeren.

Lees meer of schrijf direct in.

Van harte welkom op SANA Summit 2024.

 

gelre borstkanker coach

Gelre heeft samen met Sananet borstkanker coach ontwikkeld

Gelre heeft samen met Sananet borstkanker coach ontwikkeld

Om vrouwen meer houvast te bieden na de diagnose borstkanker hebben Gelre ziekenhuizen in samenwerking met Sananet de digitale #SanaCoach Borstkanker ontwikkeld. 
 
De SanaCoach Borstkanker biedt patiënten toegankelijke en betrouwbare informatie op maat over de behandeling en het leven met de ziekte. Dit moet de kwaliteit van leven en het gevoel van #zelfregie bevorderen. Daarnaast brengt het digitale hulpmiddel patiënt en zorgverlener dichter bij elkaar, juist op die momenten waarop het nodig is.
 
Patiënten beantwoorden via de app regelmatig vragen over hoe het thuis gaat. Is er sprake van een zorgelijke samenhang van klachten? Dan krijgt de patiënt een gepersonaliseerd zelfzorg advies of ontvangt het ziekenhuis via de SanaCoach een melding en is direct contact snel geregeld. Mocht een bezoek aan de polikliniek noodzakelijk zijn, dat weet het team al vrij precies welke problemen er spelen. 
 
Het doel is dat patiënten zich thuis veiliger voelen en meer zelfvertrouwen ontwikkelen. Zorgverleners worden door de Sanacoach juist in staat gesteld vroegtijdig en gericht in te grijpen als het thuis minder goed met de patiënt gaat. Dit moet leiden tot betere behandeluitkomsten.

De locatie in Apeldoorn is inmiddels als eerste ziekenhuis in Nederland begonnen met telebegeleiding voor patiënten met borstkanker. Binnenkort volgt ook locatie Zutphen.

Hanneke Zweekhorst (projectleider Digitale zorg bij Gelre Ziekenhuizen): “De SanaCoach vergroot zelfregie van de patiënt en maakt contact laagdrempelig. Daar is de app in geslaagd. We zijn enthousiast om deze app aan te gaan bieden aan de patiënten van Gelre.”


De SanaCoach Borstkanker is ook beschikbaar voor andere ziekenhuizen. Wilt u meer informatie? Laat gerust van u horen, we vertellen er graag meer over.

Vergoeding-van-hulpmiddelen-hoe-zit-het-precies-Bano-Benelux-790x320-1-705x286

Telemonitoring wordt voor zorgverleners vergoed

Telemonitoring wordt voor zorgverleners vergoed

Wat is de aanleiding?

Sinds de komst van corona is telemonitoring in een stroomversnelling gekomen. Patiënten komen minder vaak naar het ziekenhuis en informeren zorgverleners regelmatig vanuit thuis hoe het met hen gaat. Hierdoor kunnen zorgverleners sneller reageren op klachten en direct de juiste zorg aanbieden. Dit heeft als gevolg dat reguliere consulten minder vaak plaats hoeven te vinden en SEH-bezoeken en opnames kunnen worden voorkomen. Veel voordelen voor zowel de patiënt als de zorgverlener dus. Toch werd telemonitoring voor zorgverleners nog niet vergoed tot 1 januari 2023.

Wat is nieuw?

Samen met de Federatie van Medische Specialisten, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) onderkent de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het belang van telemonitoring. Daarom hebben deze partijen per ingang van 1 januari 2023 een handreiking over de vergoeding van telemonitoring opgesteld. Daarin staat weergegeven hoe telemonitoring gedeclareerd kan worden.

Hoe kunt u als zorgverlener telemonitoring declareren?

Telemonitoring wordt vergoed onder een aantal voorwaarden:

 • De zorgactiviteit ‘telemonitoring’ moet zelfstandig worden geregistreerd voor het op afstand monitoren van een patiënt in het kader van een medisch specialistische behandeling.
 • De monitoring bevat meerdere meetmomenten per jaar en omvat twee onderdelen:
  • Met toestemming van de patiënt zijn de klinische gegevens beschikbaar voor de zorgverlener via een digitale zorgapplicatie, zoals de SanaCoach of mijnIBDcoach.
  • De zorgverlener interpreteert de gegeneerde en opgeslagen gegevens van de patiënt.
 • De zorgactiviteit wordt maximaal één keer per 120 dagen geregistreerd en het wordt slechts toegestaan indien de toepassing van telemonitoring herleidbaar is uit het medische dossier en zolang de patiënt gebruik maakt van telemonitoring.
 • Telemonitoring bij patiënten met meerdere (chronische) aandoeningen kan per aandoening worden geregistreerd, mits het hierbij gaat om verschillende parameters of meetwaarden.
 • Telemonitoring vervangt reguliere medisch-specialistische zorg. Ze vormen een alternatief binnen een regulier zorgpad bij (veelal) chronische aandoeningen.

Wat betekent dit voor uw patiënt?

Het gebruik van de SanaCoach of mijnIBDcoach wordt vanaf 1 januari 2023 vergoed door de zorgverzekeraar, omdat telemonitoring onderdeel is van de reguliere ziekenhuiszorg. Dit kan uw patiënt terugvinden in het declaratieoverzicht van de zorgverzekeraar onder de naam ‘telemonitoring’. Uw patiënten hoeven nooit meer kosten te betalen dan het maximale eigen risico dat ze hebben afgesloten bij hun zorgverzekeraar. In de meeste gevallen merken uw patiënten dus niets van deze verandering.

Wilt u ook de eHealth mogelijkheden bekijken voor uw patiënten?

  +31 (0)46 4588001

  Beschikbaar van 09:00 – 17:00

  Email info@sananet.nl

  laurentius-hartfalenpoli

  Laurentius ziekenhuis start met pilot MEDCOR4U

  Laurentius ziekenhuis start met pilot MEDCOR4U

  Wat is het doel van de pilot?

  De hartfalenpoli van het Laurentius Ziekenhuis is begin april 2023 van start gegaan met het meten van vitale waarden via de MedCor4U app. Hierdoor hoeven hartfalenpatiënten die in behandeling zijn van het Laurentius niet langer hun bloeddruk, hartslag en gewicht handmatig in te voeren in de SanaCoach Hartfalen.

  Wat houdt de pilot in?

  Tijdens de pilot maken hartfalenpatiënten van het Laurentius Ziekenhuis drie maanden lang gebruik van de MedCor4U app en de daartoe geschikte weegschaal en bloeddrukmeter. Doordat de meetapparatuur, MedCor4U app en de Sanacoach aan elkaar gekoppeld zijn, worden de uitgevoerde thuismetingen rechtstreeks doorgestuurd van de app naar de SanaCoach Hartfalen. Op die manier kunnen patiënten hun resultaten inzien en feedback krijgen op de gemeten vitale waardes. Daarnaast zijn deze resultaten ook zichtbaar voor de zorgverleners en ontvangen zij bij afwijkende waardes een melding.

  Wat is de meerwaarde van MedCor4U?

  Hartfalenverpleegkundige Laura Puts van het Laurentius Ziekenhuis licht toe wat de meerwaarde van MedCor4U is: “Met de MedCor4u kunnen wij als behandelteam de patiënten nog beter ondersteunen en begeleiden. Het geeft de mogelijkheid om op afstand mee te kijken en de patiënten te voorzien van persoonlijke en effectieve zorg, waar en wanneer dat nodig is.” 

  We zijn benieuwd naar het verloop van de pilot en wensen de patiënten en zorgverleners van het Laurentius Ziekenhuis veel succes. 

  Wilt u ook de eHealth mogelijkheden bekijken voor uw patiënten?

   +31 (0)46 4588001

   Beschikbaar van 09:00 – 17:00

   Email info@sananet.nl

   meneer-evers-hf-pt

   In gesprek met patiënt Evers over de SanaCoach Hartfalen

   In gesprek met patiënt Evers over de SanaCoach Hartfalen

   Eerste introductie met SanaCoach Hartfalen

   In 2014 kreeg meneer Evers vanuit het MUMC+ de vraag of hij gebruik wilde maken van de SanaCoach Hartfalen. Met een volmondige “Ja” antwoordde hij. Sindsdien is hij helemaal verkocht.

   Er was dan ook geen twijfel voor meneer Evers om de SanaCoach Hartfalen te blijven gebruiken, ook niet toen hij in 2019 overstapte naar het Laurentius Ziekenhuis in Roermond. Hij ondernam meteen actie en vroeg aan de verpleegkundigen van het Laurentius Ziekenhuis of hij gebruik kon blijven maken van de SanaCoach. Gelukkig werd de SanaCoach Hartfalen ook in het Laurentius Ziekenhuis ingezet en werd meneer meteen ingeschreven. 

   Sinds die tijd maakt meneer Evers intensief gebruik van de SanaCoach Hartfalen en zou hij de coach aan iedereen willen aanraden. Of je nu jong of oud bent, dat maakt volgens meneer Evers niet uit. 

   Ervaringen

   Door de SanaCoach Hartfalen gaat meneer Evers anders om met zijn aandoening. Als hij een vraag heeft, kan hij via de berichtenfunctie van de SanaCoach contact opnemen met de Hartfalen poli. “En dan krijg ik daar netjes antwoord op. In het geval dat het nodig is, wordt er zelfs telefonisch contact met mij opgenomen.”, vertelt hij. Meneer Evers gebruikt de berichtenfunctie niet alleen om vragen te sturen naar zijn verpleegkundigen, maar ook om vragen van zijn verpleegkundigen over zijn aandoening te beantwoorden. 

   Bovendien vult meneer Evers maandelijks in hoe het met hem gaat, waardoor hij en zijn verpleegkundigen meer inzicht krijgen in zijn ziekteverloop. Hierdoor kunnen zijn verpleegkundigen eerder ingrijpen als hij klachten krijgt. Om hem zo goed mogelijk te helpen, is hij goudeerlijk over zijn ziekteverloop. Daarom heeft hij een tip aan zijn mede-SanaCoach gebruikers: “Wees wel eerlijk in wat je voelt, wat je denkt en wat je weet. Zo kunnen de zorgprofessionals je immers het beste helpen.”.

   In de periode waarin meneer Evers de SanaCoach voor het eerst gebruikte, had hij ook veel aan de informatie over Hartfalen die binnen de SanaCoach beschikbaar is. Zo las hij veel tips over het stabiel houden of verbeteren van zijn gezondheid. Deze informatie deelde hij met zijn directe omgeving, die hierdoor ook meer inzicht hebben gekregen in Hartfalen.

   Meneer Evers vat zijn ervaringen met de SanaCoach mooi samen: “Het contact is veel intensiever, veel gemakkelijker en ook beter dan eerst.”.

   Aanraden

   Op de vraag of meneer Evers de SanaCoach Hartfalen zou aanraden aan andere mensen, antwoord hij zonder enige vorm van twijfel: “Zonder meer! Ik zou iedereen willen aanraden, die met hartfalen zit en regelmatig contact heeft met een verpleegkundige of cardioloog, om er inderdaad gebruik van te maken. Want als je een keer een vraag hebt, hoe simpel of moeilijk het ook is, je stelt je vraag en je krijgt altijd antwoord.”. 

   Hiernaast geeft meneer Evers aan dat hij het gebruik van de SanaCoach erg gemakkelijk vindt. Naar eigen zeggen kan elke patiënt van elke leeftijd gebruik maken van de SanaCoach Hartfalen. “Het gebruik van de SanaCoach zelf stelt niks voor. Het is klikken van het ene veld naar het andere veld en invullen wat ze van je vragen.”, aldus meneer Evers. 

   Wilt u ook de eHealth mogelijkheden bekijken voor uw patiënten?

    +31 (0)46 4588001

    Beschikbaar van 09:00 – 17:00

    Email info@sananet.nl

    Scherm­afbeelding 2023-08-30 om 12.31.43

    Webinar “MijnIBDCoach: Kopzorg of Topzorg?

    Webinar "MijnIBDCoach: Kopzorg of Topzorg?

    Op donderdag 13 april 2023 deelde Verpleegkundig Specialist Thea Korpershoek tijdens het webinar ‘MijnIBDcoach: kopzorg of topzorg?’ haar ervaringen over de inzet van mijnIBDcoach in het Albert Schweitzer ziekenhuis. 

    Hoe is de coach geïntegreerd in het zorgpad? Wat voor impact heeft de coach op patiënten en zorgverleners in de dagelijkse praktijk? Wat zijn de resultaten en effecten van de coach? 

    Thea geeft antwoord op deze vragen in onderstaand webinar.

    Wilt u ook de eHealth mogelijkheden bekijken voor uw patiënten?

     +31 (0)46 4588001

     Beschikbaar van 09:00 – 17:00

     Email info@sananet.nl

     Scherm­afbeelding 2023-08-30 om 12.31.43

     Webinar “Ontdek de nieuwe look van de SanaCoach APP”

     Webinar "Ontdek de nieuwe look van de SanaCoach APP"

     Op 29 juni 2023 is de SanaCoach Hartfalen, Longkanker, COPD en (ernstig) Astma aan de patiëntzijde vernieuwd met als doel om het gebruikersgemak voor de patiënt te vergroten. 

     Tijdens het webinar ‘Ontdek de nieuwe look van de SanaCoach app’ op 28 juni liet onze collega Arjan Hageman zien wat er is veranderd. Hij vertelt meer over waarom we de app vernieuwen, hoe de app er uit ziet en wat de veranderingen zijn.

     Benieuwd naar deze veranderingen? Bekijk onderstaande opname van het webinar. 

     Wilt u ook de eHealth mogelijkheden bekijken voor uw patiënten?

      +31 (0)46 4588001

      Beschikbaar van 09:00 – 17:00

      Email info@sananet.nl

      spirometrie_sananet-705x616

      Vanaf nu kan patiënt longfunctie vanuit thuis meten

      Vanaf nu kan patiënt longfunctie vanuit thuis meten

      Op verzoek van longartsen Paul Bresser, Marlise de Roos en Saar van Nederveen ontwikkelden we samen met The Med Company B.V. een koppeling met de spirometer van MIR. Hiermee kunnen patiënten hun longfunctie gewoon thuis meten. De resultaten zijn direct zichtbaar in de SanaCoach voor zowel de patiënt als de arts of verpleegkundige. Paul Bresser licht toe wat de meerwaarde is.

      Geen momentopname meer

      Met een spirometer kan een arts of verpleegkundige vaststellen hoe de longen ervoor staan. Een nuttig onderzoek, maar volgens longarts Paul Bresser van het OLVG heeft het een aantal nadelen om dit onderzoek in het ziekenhuis uit te voeren. Een van deze nadelen is dat het belastend is voor de patiënt, die hiervoor naar het ziekenhuis moet komen. Een ander nadeel is dat het een momentopname is, waardoor het slechts beperkt inzicht geeft in de longfunctie van de patiënt in het dagelijks leven.

       

      Een thuismeting verandert dat. “De patiënt, de arts en de verpleegkundige”, zo vertelt Paul Bresser, “krijgt met een thuis meting meer inzicht in het beloop van de ziekte. Wanneer spelen klachten op? En welke omstandigheden spelen een rol zoals werk, sport of andere inspanning?. Door ‘real-life’ inzichten in de longfunctie kunnen we nu op het juiste moment inspelen op klachten van de patiënt. Dat maakt betere begeleiding mogelijk met de SanaCoach.”

      Instructie is belangrijk

      Een goede longfunctietest is wel een stevige inspanning voor de patiënt. In het ziekenhuis krijgen zij begeleiding en coaching bij het zo lang mogelijk uitademen. Hoe gaat dat thuis? Is de test dan nog betrouwbaar? Volgens Paul Bresser wel. 

      “In de praktijk is gebleken dat de meerderheid van de patiënten, na goede instructie, in staat is goed te blazen.”  Ook benadrukt hij dat een technisch beter geblazen longtest in een ziekenhuis niet opweegt tegen het feit dat een patiënt op ieder moment van de dag zo’n test kan uitvoeren. “De patiënt kan het onderzoek overal uitvoeren en de test doen als er klachten zijn; bijvoorbeeld thuis, op het werk of tijdens het sporten. Het geeft daarmee zo veel meer informatie in ‘real-life’ dat het absoluut opweegt tegen de voordelen van een longfunctietest in het ziekenhuis.”

      Een stap verder

      “Straks met artificiële intelligentie is het waarschijnlijk mogelijk om mede op basis van de uitslag van de longfunctietest zelfzorgadviezen te geven over bijvoorbeeld aanpassingen in de medicatie bij klachten, zonder dat de arts of verpleegkundige hierin bemiddelt. Dan kan je de behandeling koppelen aan de ‘real-life’ longfunctie. Thuis meten van de longfunctie is de volgende stap in de thuismonitoring en optimaal behandelen van patiënten.”

       
      paul-bresser-webinar-sf_optimized-2-scaled

      De visie van Sananet

      “Met de SanaCoach leggen we bij voorkeur de nadruk op beleving”, vertelt Sananet oprichter Jan Ramaekers. “Hoe voelt de patiënt zich? Is de ziekte subjectief onder controle? Harde waarden zonder context leiden immers vaak tot onnodige meldingen. We doen dit dus alleen als het echt meerwaarde heeft. En bij de longfunctietest met behulp van de spirometer is daar absoluut sprake van, zeker ook omdat de context meeweegt in beoordeling van de waarden.”

      Wilt u ook de eHealth mogelijkheden bekijken voor uw patiënten?

       +31 (0)46 4588001

       Beschikbaar van 09:00 – 17:00

       Email info@sananet.nl