Albert Schweitzer mijnibdcoach

Ervaring Albert Schweitzer met MijnIBDcoach

Ervaring Albert Schweitzer met MijnIBDcoach

Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht begeleidt ongeveer 700 patiënten met een chronische darmziekte via MijnIBDcoach. Verpleegkundig Specialist Thea Korpershoek is sinds 2018 betrokken bij deze vorm van digitale zorg en heeft een duidelijke mening over de app. Hugo van der Wedden, verpleegkundige en medisch socioloog, sprak met haar.

Hoe is het om IBD-patiënten te begeleiden?

Ik vind het een heel leuke groep, juist vanwege de diversiteit. De jongste mensen die ik begeleid zijn 16 en zitten gewoon op school. De oudsten zijn in de tachtig. De grootste groep is tussen de dertig en de vijftig. Het zijn mensen die midden in de samenleving staan en waarbij nog veel winst valt te behalen als het gaat om kwaliteit van leven. Als ik hen goed kan bijstaan geeft dat veel voldoening.’

Welk probleem wilden jullie oplossen met MijnIBDcoach?

‘Met een flink deel van de mensen die we begeleiden gaat het behoorlijk goed. We wilden af van de spreekuren waarin patiënten vertellen dat het thuis prima gaat. Dat probleem hebben we echt getackeld. Mensen die MijnIBDcoach gebruiken hoeven niet meer langs te komen als er geen problemen spelen.’

En dat geeft ruimte op de polikliniek?   
‘Ja en nee. Uiteraard hebben we meer en sneller plek voor patiënten die thuis vastlopen. Tegelijkertijd is onze patiëntenpopulatie gegroeid de afgelopen jaren, terwijl ons team van gespecialiseerde mdl verpleegkundigen hetzelfde is gebleven. Het is dus niet zo dat het voor ons voelbaar rustiger is. We zijn door de inzet van MijnIBDcoach wel instaat veel meer mensen te begeleiden. Zelf doe ik maar een deel van de IBD-populatie’

En de mensen die MijnIBDcoach gebruiken, spreek je die dan nog wel?
‘Jazeker, het gaat alleen flexibeler. Vroeger hadden we een telefonisch spreekuur dat altijd overbelast was. Dat ging vaak om kleine dingen als herhaalrecepten of simpele vragen. Nu loopt dat vooral via MijnIBDcoach of het patiëntenportaal waar herhaalrecepten kunnen worden aangevraagd. De MDL-verpleegkundige, of ik nemen telefonisch contact op met patiënten als het nodig is of nodigen patiënten gericht uit voor een gesprek als er veel issues spelen. Daarnaast beantwoorden we berichten in MijnIBDcoach op een moment dat dat voor ons uitkomt. Zoveel efficiënter en patiëntvriendelijker. De MDL-verpleegkundige heeft meer grip op haar tijd en mensen hoeven niet langer een half uur in de wacht te staan.’

Efficiëntie is het toverwoord als het gaat om MijnIBDcoach?
‘Het is meer dan dat. Mijn beeld van waar mensen thuis tegen aanlopen is nu zoveel beter. MijnIBDcoach brengt diepgang in het contact. Vroeger had ik maximaal een kwartiertje de tijd om met mensen te praten. Dan ging het vooral over medische dingen, maar omdat mensen daarover rapporteren via de app weet ik dat al. Daardoor ontstaat ruimte om het over sociale problemen te hebben, over seksualiteit, angst en extreme vermoeidheid. Juist omdat ze in de vragenlijst dat soort thema’s aanvinken wordt het een gespreksonderwerp.’

Het maakt het makkelijker om over de muur van het ziekenhuis heen te kijken? 
‘Er is voor het team meer essentiële informatie beschikbaar gekomen, dankzij MijnIBDcoach. We weten nu beter waar patiënten tegenaan lopen in de thuissituatie. Het is voor ons nog steeds best wennen om het over de niet medische kant van IBD te hebben. Juist doordat patiënten erover rapporteerden werd voor ons de drempel wel lager om dat te doen. En ik denk dat het andersom ook zo werkt. Het is makkelijker om problemen met seks of incontinentie aan te vinken, dan er als patiënt zelf over te beginnen in de spreekkamer.’

En patiënten? Zijn die ook tevreden?
‘Mijn indruk is dat ze behoorlijk enthousiast zijn over MijnIBDcoach. We hebben een aantal keer een tevredenheidsonderzoek laten doen en daar kwam uit dat zij de laagdrempelige communicatie zeer waarderen. Net als het feit dat ze niet meer hoeven te komen als het goed gaat. Waar ze wel van balen is de nieuwe eigen bijdrage. Patiënten krijgen tegenwoordig een rekening van de zorgverzekeraar. Daardoor zijn een aantal mensen afgehaakt. Het gaat dan vooral om mensen met wie het goed gaat, dus dat snap ik wel. Aan de andere kant, als je op de poli komt betaal je ook een eigen bijdrage, dus betalen moet je sowieso.’

Wat zijn je doelen verder met MijnIBDcoach?  
‘We zouden graag zien dat meer patiënten er gebruik van gaan maken. Dat maakt het voor ons makkelijker en de zorg beter. Het lijkt heel wat, 700 patiënten, maar de gehele populatie bestaat uit 2000 patiënten. Er zijn nu eenmaal mensen op hoge leeftijd die niets met computers hebben. En er is een groep die het niet nodig vindt. Dat maakt dat ik soms toch nog gesprekjes heb op de poli met mensen met wie het thuis prima gaat, die geen vragen of issues hebben die ze met me willen bespreken. Niet efficiënt, maar eerlijk gezegd is het ook best fijn om het af en toe niet over problemen te hebben.’

Template post #2

SanaCoach Hartfalen: Een Revolutionair Hulpmiddel voor Hartpatiënten

In de moderne wereld, waarin technologie steeds meer ons dagelijks leven binnendringt, zijn er talloze innovaties die de gezondheidszorg transformeren. Een opvallend voorbeeld van zo’n baanbrekende technologie is de SanaCoach Hartfalen, ontwikkeld door Sananet. Dit geavanceerde systeem biedt hartpatiënten een unieke en effectieve manier om hun gezondheid te monitoren en te beheren. In deze blog bespreken we hoe de SanaCoach Hartfalen het leven van mensen met hartfalen verandert en hen in staat stelt om actief de controle over hun gezondheid te nemen.

Hartfalen

Hartfalen is een ernstige aandoening die wereldwijd miljoenen mensen treft. Het wordt gekenmerkt door het onvermogen van het hart om voldoende bloed te pompen om aan de behoeften van het lichaam te voldoen. Hartfalen kan verschillende oorzaken hebben, zoals hoge bloeddruk, coronaire hartziekte, aangeboren hartafwijkingen of andere aandoeningen die de hartspier aantasten. Mensen met hartfalen ervaren symptomen zoals kortademigheid, vermoeidheid, vochtretentie en verminderde inspanningstolerantie.

Het beheren van hartfalen kan een uitdaging zijn voor zowel patiënten als zorgverleners. Patiënten moeten regelmatig naar het ziekenhuis voor controles en behandelingen. Bovendien vereist hartfalen een zorgvuldige zelfmonitoring van symptomen, gewicht en vochtinname. Het is van cruciaal belang om veranderingen in de gezondheidstoestand tijdig op te merken en de behandeling dienovereenkomstig aan te passen. Dit kan echter een lastige taak zijn, vooral voor oudere patiënten of degenen die moeite hebben om de symptomen adequaat te herkennen.

De oplossing: SanaCoach Hartfalen

De SanaCoach Hartfalen biedt een innovatieve oplossing voor hartpatiënten. Het is een gepersonaliseerd zorgplatform dat gebruikmaakt van geavanceerde sensoren en mobiele technologie om patiënten te ondersteunen bij het beheer van hun hartfalen. Het systeem bestaat uit een set van slimme apparaten en een gebruiksvriendelijke mobiele app.

Hoe werkt het?

De SanaCoach Hartfalen maakt gebruik van verschillende sensoren, zoals een bloeddrukmeter, een weegschaal en een hartslagmonitor, die zijn verbonden met de mobiele app. Patiënten kunnen regelmatig hun vitale functies meten en de gegevens direct uploaden naar de app. Deze gegevens worden geanalyseerd en geïnterpreteerd door het systeem, waardoor patiënten waardevolle inzichten krijgen in hun gezondheidstoestand.

Belangrijke functies en voordelen

  1. Persoonlijk zorgplan: Op basis van de verzamelde gegevens stelt de SanaCoach Hartfalen een persoonlijk zorgplan op voor elke individuele patiënt. Het systeem geeft gedetailleerde richtlijnen en aanbevelingen voor medicatie, dieet, lichaamsbeweging en vochtinname, specifiek afgestemd op de behoeften van de patiënt.
  2. Zelfmanagement: Met behulp van de SanaCoach Hartfalen kunnen patiënten hun symptomen, gewicht en vochtinname nauwlettend in de gaten houden. De app herinnert hen eraan om regelmatig metingen uit te voeren en stuurt meldingen bij afwijkingen of veranderingen in hun gezondheidstoestand.
  3. Continue monitoring: Het systeem monitort voortdurend de gezondheid van de patiënt en detecteert vroegtijdig mogelijke complicaties. Bij het identificeren van afwijkende trends of symptomen ontvangt de patiënt direct advies over mogelijke vervolgstappen, zoals het aanpassen van medicatie of het raadplegen van een zorgverlener.
  4. Communicatie en ondersteuning op afstand: De SanaCoach Hartfalen stelt patiënten in staat om gemakkelijk te communiceren met hun zorgverleners via de app. Ze kunnen vragen stellen, advies ontvangen en zelfs videoconsulten plannen, waardoor ze de noodzaak van frequente ziekenhuisbezoeken kunnen verminderen.

Conclusie

De SanaCoach Hartfalen van Sananet vertegenwoordigt een belangrijke vooruitgang in de zorg voor hartpatiënten. Door gebruik te maken van geavanceerde sensoren en mobiele technologie biedt dit systeem patiënten de mogelijkheid om actief betrokken te zijn bij hun eigen gezondheid. Het ondersteunt zelfmanagement, biedt waardevolle inzichten en waarschuwt voor mogelijke complicaties. Met de SanaCoach Hartfalen kunnen hartpatiënten een betere kwaliteit van leven ervaren en tegelijkertijd de frequentie van ziekenhuisbezoeken verminderen. Dit innovatieve hulpmiddel heeft het potentieel om de manier waarop hartfalen wordt behandeld en beheerd, te veranderen en het welzijn van patiënten wereldwijd te verbeteren.

 

Wilt u ook de eHealth mogelijkheden bekijken voor uw patiënten?

    +31 (0)46 4588001

    Beschikbaar van 09:00 – 17:00

    Email info@sananet.nl