virtuele longkliniek paul bresser sanacoach

Paul Bresser (OLVG) over de virtuele longkliniek

Paul Bresser (OLVG) over de virtuele longkliniek

De polikliniek van longarts Paul Bresser in OLVG begeleidt inmiddels ruim 1600 patiënten met de SanaCoach. Hoe heeft hij de virtuele longkliniek opgebouwd? Wat zijn de resultaten? En hoe ervaren patiënten en zorgmedewerkers de begeleiding op afstand? Op de #SanaSummit in Amersfoort ging hij hier uitgebreid op in.

In 2016 beseft Paul dat er iets moet gebeuren. De COPD-zorgvraag in OLVG stijgt met ruim 10% per jaar wat zich vertaalt in groeiende wachtlijsten. Maar hij doet nog steeds onnodige routine controles. Hij wil daarom dat zijn team alleen nog patiënten ziet als het echt nodig is. Dat zij verslechtering eerder ontdekken om zo SEH bezoek en opnames te voorkomen. Dat patiënten meer regie over hun ziekte hebben. Én dat zijn collega’s worden ontlast.

Met de inzet van de SanaCoach beoogt het team de stap te maken van aanbod-gestuurde zorg naar vraag-gestuurde zorg op maat. Educatie via de app dient de patiënt meer grip te geven. Thuismonitoring van het grillige klachtenpatroon moet er voor zorgen dat patiënten op het juiste moment in beeld komen.

Een pilot met 50 zorg-zware COPD patiënten geeft een verbluffend en onverwacht resultaat. Het bezoek aan de SEH en het aantal opnames daalt met meer dan de helft. Ook het aantal consulten daalt significant. Tegelijkertijd ziet het team juist meer exacerbaties in de onderzoeksgroep. Kennelijk leidt de standaard zorg ertoe dat de polikliniek exacerbaties soms over het hoofd ziet.

Het team is overtuigd. De coronapandemie, stimulerende wetgeving, een welwillende houding van zorgverzekeraars, én steeds meer technologische mogelijkheden geeft de opschaling van de virtuele kliniek een push. In 2021 zijn er al bijna 800 gebruikers van de SanaCoach en inmiddels is dat aantal dus verdubbeld; dit mede dankzij de toevoeging van astma patiënten. De resultaten blijven in de praktijk van alle dag net zo positief als in de strak geregisseerde pilot. 

Om succesvol te zijn is wel een nieuw zorgpad nodig. Als je de SanaCoach gebruikt naast je oude zorgpad krijg je het alleen maar drukker. De E-coaching moet daarnaast op maat zijn, met een individueel zorgplan en individuele interventies. Tot slot heb je een koppeling met het EPD nodig en dien je ieder dagdeel een zorgmedewerker in te roosteren om de begeleiding op afstand te kunnen doen.

Die begeleiding is in de praktijk allesbehalve arbeidsintensief gebleken. De SanaCoach waarschuwt alleen bij een zorgelijke samenhang van klachten en dat scheelt. Op een gemiddeld drukke dag leidt dat tot tien zogenaamde “rode vlaggen”, waarbij een interventie nodig is. Daarnaast zijn er 5-10 bellers en 15-20 digitale contacten, waarbij de verpleegkundige advies geeft met behulp van standaard templates. Al met al kost dit het team 20 uur in de week om de 1600 patiënten te begeleiden.

De tevredenheid onder patiënten is hoog.  Ruim 80% geeft aan beter met de ziekte om te kunnen gaan en zich veiliger te voelen. Ook zou 79% de virtuele begeleiding aan anderen aanraden. En de business case? Die is positief bij deze schaalgrootte. De DBC inkomsten dalen wellicht iets, maar de interne kosten van het ziekenhuis dalen ook. Tegelijkertijd is er ruimte om meer patiënten te begeleiden. Zo voldoet het programma aan alle criteria van de z.g. ‘quadruple aim’.

De slides van de presentatie van Paul vindt u hier. 

mijnIBDcoach thea korpershoek

Thea Korpershoek (Albert Schweitzer) over mijnIBDcoach icm centrale monitoring

Thea Korpershoek (Albert Schweitzer) over mijnIBDcoach icm centrale monitoring

Het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft de thuismonitoring gecentraliseerd. Hoe werkt dat in praktijk? Wat levert het op? En wat zijn randvoorwaarden voor succes? Verpleegkundig specialist Thea Korpershoek ging op deze vragen in tijdens de SanaSummit in Amersfoort.

Samen met haar collega’s op de MDL begeleidt Thea sinds 2018 mensen met een chronische darmziekte met hulp van mijnIBDcoach. De app biedt informatie op verschillende gerelateerde onderwerpen en een kort lijntje met het ziekenhuis. Ruim 700 patiënten maken er inmiddels gebruik van.

In de coronaperiode besloot het ziekenhuis een Centraal Thuis Monitoring Team (TMT) in te richten; in eerste instantie voor het monitoren van patiënten  met corona. Inmiddels is dit  team doorontwikkeld en kan alle vakgroepen ondersteunen bij telebegeleiding en het gebruik van E-health stimuleren. De TMT verpleegkundigen vangen de meldingen op, geven patiënten advies en stemmen waar nodig af met de hoofdbehandelaar of andere aangewezen zorgverleners.

Ook de MDL afdeling ging mee in deze strategie. In 2022 nam het TMT een deel van begeleiding van IBD patiënten over, maar daar ging wel een tijdsinvestering aan vooraf. De TMT verpleegkundigen moesten leren werken met mijnIBDcoach én kennis opdoen over (het dagelijks leven met) chronische darmziekten. Daarnaast waren heldere werkprocessen nodig. Misschien nog wel het belangrijkste was het creëren van draagvlak/ onderling vertrouwen, want het blijkt toch lastig dat als iets goed loopt dan deels “los te laten” aan anderen die je nog niet zo goed kent.

Na een inwerkperiode en een pilotfase is er nu een vrij heldere taakverdeling tussen de MDL polikliniek en het TMT. De verpleegkundigen van het TMT benaderen patiënten als ze hun account nog niet geactiveerd hebben, verwerken de welkom-sessie, de screeningslijst voor het starten met een biological (medicijnen die uit dierlijke of menselijke eiwitten bestaan), de voorbereiding spreekuur vragenlijst en de periodieke checks. Voor de rapportage in het patiënten systeem is een sjabloon gemaakt wat door de TMT én door de MDL verpleegkundigen wordt gebruikt, waardoor eenduidigheid wordt gecreëerd. Als reactie op ingevulde vragenlijst kunnen standaard berichten naar patiënten worden gestuurd over onder meer vermoeidheid, gewrichtsklachten, kinderwens en incontinentie.

Het MDL team begeleidt nog altijd de opstart van medicatie, beantwoordt de meer ingewikkelde vragen en verwerkt de korte vragenlijst die klaar worden gezet bij het starten van een nieuw medicijn en/of bij een exacerbatie. Er is tijdswinst voor de MDL verpleegkundigen omdat een deel van de ingevulde vragenlijst verwerkt wordt door de TMT verpleegkundigen en meer focus ligt op patiënten met klachten en patiënten die extra aandacht behoeven. Ook blijkt dat dankzij het TMT patiënten in vakantieperiodes tijdig ondersteuning krijgen en het includeren van patiënten soepeler verloopt.

De samenwerking verloopt dus goed en de voordelen zijn zichtbaar. Er is dagelijks afstemming tussen de MDL verpleegkundigen en het TMT team, met ruimte voor directe feedback, wat het loslaten vergemakkelijkt. Er is daardoor zeker sprake van een groeiproces binnen het TMT team. Kennis over het dagelijks leven met een chronische darmziekte neemt met de dag toe. Dat is ook nodig om de stap van monitoren naar echte coaching te maken.

Om het groeiproces te stimuleren zal er twee keer per jaar een uitgebreide casuïstiekbespreking worden georganiseerd tussen met het TMT team. Ook is er standaard om de twee maanden overleg tussen beide teams over de voortgang.

 

De slides van de presentatie van Thea vindt u hier.

 

thuismeten hartfalen Casper Eurlings Sanacoach

Casper Eurlings (Laurentius) over thuis meten en monitoren bij hartfalen

Casper Eurlings (Laurentius) over thuis meten en monitoren bij hartfalen

Overvulling leidt bij hartfalen vaak tot ziekenhuisopname, vertelde cardioloog Casper Eurlings tijden de SanaSummit. Als we vroeg ingrijpen is de gezondheidswinst enorm.

“Zo’n ziekenhuisopname betekent doorgaans verdere achteruitgang van de hartconditie. Tegelijkertijd is het risico op nieuwe overvulling en een nieuwe opname na een periode in het ziekenhuis het grootst. Maar we weten ook dat het proces van overvulling ongeveer zes tot zeven weken vóór opname begint. Als we dat vroegtijdig detecteren en behandelen levert dat een enorme gezondheidswinst op. De conditie van de patiënt zal nog steeds achteruit gaan, maar veel langzamer, en zijn kwaliteit van leven zal significant toenemen als opnames uitblijven.

Daarom hebben we in 2018 als Laurentius Ziekenhuis de zorgcyclus veranderd. We wachten niet meer tot overvulling optreedt. En nodigen mensen ook niet meer uit op vaste momenten voor een gesprek met de hartfalenverpleegkundige. We begeleiden patiënten digitaal met de Sanacoach en grijpen in als het nodig is.

Dat betekent dat mensen thuis zelf bloeddruk, hartslag en gewicht meten en via een app doorgeven hoe zij zich voelen. Bij een zorgelijk samenhang van klachten waarschuwt de Sanacoach. Tegelijkertijd krijgen patiënten leefstijladvies en kennis over de ziekte aangereikt. Inmiddels maken zo’n 250 hartfalenpatiënten gebruik van de Sanacoach. Dat is een derde van alle patiënten.

Dat nog niet iedereen van de digitale coach gebruik maakt komt door koudwatervrees. De wat oudere patiënt staat er niet altijd voor open. Zorgverleners vinden het spannend om patiënten los te laten en te vertrouwen op technologie en de vaardigheden van de patiënt.

Bij het handmatig invoeren van gegevens gaat ook wel eens wat mis. Daarom is er een koppeling gemaakt tussen de Sanacoach en de Medcor4u app. Die zorg er voor dat meetwaarden via bluetooth direct in de coach terecht komen. Een pilot met patiënten die op medicijnen worden ingesteld en daarom vaak de bloeddruk meten laat zien dat dit werkt. Zij hoeven tot hun tevredenheid niet meer naar het ziekenhuis te komen. Ook mensen die net opgenomen zijn geweest vanwege overvulling, en risico lopen op een heropname, gebruiken de koppeling. Een thuiszorgteam leert hun de coach thuis te gebruiken.

De resultaten zijn bevredigend. Ondanks dat patiënten complexer worden, zien we een duidelijke afname van het polibezoek en het aantal ziekenhuisopnames. Tegelijkertijd ontwikkelen patiënten meer ziekte-inzicht en zijn zij actiever betrokken bij de behandeling. Zelfs tachtigplussers doen het prima!

Er kan al veel meer dan we momenteel inzetten. Een WC bril die de bloeddruk bepaalt, een badkamermatje dat je gewicht meet, zelfs longoedeem kan met een klein apparaat van buitenaf worden vastgesteld. Dat zijn nu nog losse producten, maar een samenhangende, systematische inzet gaat de patiënt steeds centraler stellen in de behandeling. De vraag is niet of dit gaat gebeuren, maar hoe we dit effectief gaan inzetten.”

De slides van de presentatie van Casper Eurlings vindt u hier.

Thuis spirometrie telemonitoring astma

Ingrid Wegman (OLVG) over de ervaringen met thuisspirometrie

Ingrid Wegman (OLVG) over de ervaringen met thuisspirometrie

Het is veilig, betrouwbaar en waardevol als astmapatiënten thuis zelf een spirometriemeeting doen. Dat vertelde verpleegkundig specialist Ingrid Wegman op het podium van de Sanasummit in Amersfoort.

Astma is een chronische longziekte die aanvalsgewijs optreedt. Bij een aanval hebben mensen last van benauwdheid en een piepende ademhaling. Wanneer en hoe de ziekte zich uit verschilt van patiënt tot patiënt. Daarom besloten we als OLVG in 2020 om met hulp van de Sanacoach vraag gestuurd te gaan werken.

Daarvoor nodigden we mensen om de zoveel tijd uit de poli. Het aanbod stond centraal. Met de Sanacoach kunnen we zorg op maat bieden. Patiënten laten via de app weten hoe het gaat, en als er zich een zorgelijke samenhang van klachten openbaart is er contact met de polikliniek. Ook ontvangen patiënten via de app leefstijladvies en kennis over de ziekte.

Inmiddels maken ruim 800 van mijn astmapatiënten gebruik van de Sanacoach. Door de vroege herkenning van een astma-aanval, het laagdrempelige contact en aanpassingen in de leefstijl zien we aanzienlijk minder complicaties, polibezoek en ziekenhuisopnames.

Voor longfunctieonderzoek komen patiënten wel nog twee keer per jaar naar de polikliniek. Ook dat zijn we aan het veranderen. Deels omdat we graag willen weten hoe de longfunctie is op het moment dat klachten optreden, en deels omdat er een tekort aan longfunctie analisten is waardoor de wachttijd oploopt.

We deden daarom onderzoek naar spirometrie thuis, die door patiënten zelf wordt uitgevoerd. De spirometer is met hulp van de MEDcor4U app via bluetooth gekoppeld aan de SanaCoach en het EPD. Na een training mochten patiënten ermee aan de slag.

De resultaten zijn veel belovend. Patiënten voelen zich veiliger. Wij als behandelaars hebben meer inzicht in het ziektebeloop en zijn beter in staat om het beleid aan te passen als er klachten zijn. Ook diagnostisch heeft het meerwaarde, vooral bij beroepsgerelateerde astma. We kunnen immers de longfunctie beoordelen thuis en op het werk en zien of er verschillen zijn.

De belangrijkste conclusie is dat patiënten in staat zijn zelf een betrouwbare longfunctietest uit te voeren. Waarden die thuis worden geblazen wijken <10% af van waarden in het ziekenhuis onder begeleiding van een analist. Dat de thuistest plaatsvindt op het moment van een astma-aanval heeft een enorme meerwaarde.

Spirometrie thuis is dus haalbaar, betrouwbaar en veilig, mits de patiënt gemotiveerd is en goede instructies heeft gekregen. De uitdaging is nu deze thuismeting in te bedden in het zorgproces en met verzekeraars in gesprek te gaan over de vergoeding.

En er zijn een aantal vervolgvragen. Wie heeft het meest baat bij spirometrie thuis? En voor hoelang? Kan het bijdragen aan een vroege diagnose? Het aantal exacerbaties significant terugbrengen bij mensen met ernstige astma? Verder onderzoek moet dat uitwijzen. Hoe dan ook is spirometrie thuis een mooie ontwikkeling ter verbetering van het zorgproces.

De slides van de presentatie van Ingrid Wegman vindt u hier.

 

Ontvang meer informatie over Thuisspirometrie of vraag een korte (online) demo aan.

Lucien Engelen SANAsummit

Lucien Engelen: “Laten we stoppen met praten over Ehealth als iets bijzonders”.

"Laten we stoppen met praten over Ehealth als iets bijzonders. Laten we het gewone zorg noemen"

” De zorg heeft een loodgietersprobleem.” Dat zei Lucien Engelen in zijn openingsspeech van de SANAsummit 2024.

“Als het water door de muren lekt gaan we dweilen. Maar we verzuimen in de kelder de kraan eerst dicht te draaien. We ondernemen in de zorg pas actie als het probleem zich voordoet, en doen vervolgens aan symptoombestrijding.

We moeten dus oog krijgen voor preventie, maar dat is meer dan een work out in de sportschool of een appel bij het ontbijt. Dat weten alle sprekers op deze SanaSummit, omdat zij zeer actief zijn met telebegeleiding, maar zij weten ook dat innovatie in de zorg traag gaat.

Innovatie doorloopt doorgaans de Gartner Hype Cycle. Eerst is er een hype, iedereen enthousiast, daarna moet er wet- en regelgeving komen, en vervolgens komt het heel langzaam in de praktijk terecht. Voor vernieuwende denkers is dat slome proces vaak een desillusie. Terwijl de technologiewereld zich onvermoeibaar door ontwikkelt, alles met elkaar verbindt én zich steeds meer met de zorg bemoeit.

In je AirPods een gehoorapparaat functie dat overig geluid wegfiltert als je iemand aankijkt. Een sensor in de toiletpot die een analyse van je urine maakt. Of je nu een blaasontsteking hebt of gedehydreerd bent, je ontdekt het terwijl je plast. Ondertussen werkt Apple aan een horloge dat naast ECG en saturatie, ook bloeddruk en glucosewaarde kan meten en slaapapneus kan detecteren. We gaan dus naar een tijdperk waarin de patiënt meer informatie over zijn gezondheidsstatus heeft dan zorgprofessionals en continu verbonden is met allerlei technologie.

We denken bij de patient journey nog steeds aan een bezoek aan de dokter. Maar hoe centraal moet dat “patiënt zijn” eigenlijk staan in het leven van mensen? In een jaar zitten 8.765 uren. Hoeveel tijd daarvan brengt hij door in de spreekkamer? We zouden patient journey als begrip daarom los moeten laten. Gaan denken in termen als ‘life journey’ waarin we als zorgprofessionals af en toe ingrijpen, op het juiste moment. Dat kan zijn als een exacerbatie dreigt bij #hartfalen, maar ook een persoonlijk voedingsprofiel twintig jaar eerder waardoor de kans op hartfalen überhaupt kleiner wordt.

Dat betekent ook dat zorg van plek verandert. Van centraal in het ziekenhuis of bij de huisarts, naar decentraal zoals thuis. Die beweging maken we al. Zorg wordt steeds meer een software-aangelegenheid, ook met alle AI toepassingen. Zeventig procent van de dingen die we in 2014 in de kliniek deden, zullen in 2034, over tien jaar dus, daarbúiten plaatsvinden.

Maar er is wel haast geboden. De druk loopt op, de patiënt heeft hoge verwachtingen en de markt wacht niet. We zullen als sector meer moeten samenwerken: met patiënten, met technologiebedrijven, met elkaar. En ondernemerschap moeten tonen, want dat mist nog wel eens in de zorg.

Vandaag komen zorgprofessionals aan het woord die samen met Sananet mooie stappen maken. We noemen het telemonitoring of telebegeleiding, alsof het gaat om iets bijzonders, iets dat losstaat van normale zorg. Daarom sluit ik af met een belangrijke oproep: hou op dit EHealth te noemen. Technologie gebruiken is een normaal en integraal onderdeel van de dingen die we doen. Behandel het dan ook zo! “

De slides van de presentatie van Lucien vindt u hier

Sanasummit mijnlevercoach

Govert Veldhuijzen (Gelre) over de ontwikkeling van mijnLEVERcoach

Govert Veldhuijzen (Gelre) over de ontwikkeling van mijnLEVERcoach

MijnLEVERcoach wil bereikbaar zijn voor iedere Levercirrosepatiënt. MDL arts Govert Veldhuizen vertelde op de SANAsummit’24 waarom.

Bij levercirrose ontstaat littekenweefsel op de plek waar gezonde levercellen behoren te zijn. In het begin merken patiënten daar niks van, maar als het proces voortschrijdt stapelen de klachten zich op: vermoeidheid, pijn, slapeloosheid, depressie, angst, jeuk, spierkrampen en erectiestoornissen.

Als de lever decompenseert, de functie echt ernstig verstoord is geraakt, komen daar zeer ernstige symptomen bij: vochtophoping in de buik, spataderen in de slokdarm, geelzucht en stoornissen in het bewustzijn en het bewegingsapparaat. De ziekte heeft dus een enorme impact op de kwaliteit van leven van mensen.

Maar ook op de zorg. Er zijn 12.500 levercirrosepatiënten in Nederland, en dat aantal stijgt snel. In 2017 waren er ongeveer 49 patiënten per 100.000 inwoners. In 2021 was dit doorgestegen naar 75 per 100.000. Het aantal ziekenhuisopnames steeg in diezelfde periode met 19%. De zorgkosten zelfs met 120%.

Als zorgsector reageren we passief. We wachten tot het misgaat en gaan vervolgens de patiënt behandelen. Zo wordt 50% van de gedecompenseerde patiënten binnen drie maanden na ontslag uit het ziekenhuis opnieuw opgenomen. En iedere opname betekent meestal verdere achteruitgang. Tegelijkertijd kampen we met een toenemend tekort aan zorgprofessionals. Op deze manier is de levercirrosezorg niet effectief en niet houdbaar.

SANAsummit mijnlevercoach

Stichting mijn Coach, die eerder de succesvolle mijnIBDcoach creëerde met Sananet, heeft daarom een nieuw thuismonitoringsprogramma ontwikkeld, nu voor mensen met levercirrose: mijnLEVERcoach. Het doel is patiënten meer regie te geven, hun kwaliteit van leven te bevorderen, drempels te verlagen in de communicatie met zorgverleners én de behandeluitkomsten te verbeteren.

MijnLEVERcoach bevat een combinatie van thuismeten – dat vroege interventies mogelijk maakt – en kennismodules die een passende leefstijl stimuleren. We hebben goede hoop zo het aantal (her)opnames flink naar beneden te brengen en patiënten ondersteuning te bieden die echt aansluit op het alledaagse leven.

Natuurlijk wordt het niet makkelijk om iedereen op afstand te begeleiden. Een deel van de patiënten heeft een lage sociaaleconomische status, is op leeftijd en/of kampt met cognitieve problemen. Daar staat tegenover dat 85% van hen een smartphone heeft en onderzoek laat zien dat training met telebegeleiding helpt.

Een aantal belangrijke hordes hebben we zelf al genomen. Naast Sananet komt mijnLEVERcoach beschikbaar op alle grote thuismeetplatforms van Nederland, en ook de Nederlandse Leverpatiëntenvereniging is aangesloten en enthousiast. De eerste 45 patiënten zijn inmiddels geïncludeerd.

Dank aan Tom Gevers, Britt van Ruijven en de vele anderen die hard hun best doen om van mijnLEVERcoach een succes te maken!

 

De slides van de presentatie van Govert Veldhuijzen vindt u hier.

Sana Summit handouts

SANAsummit 2024: Handouts sprekers

SANAsummit 2024: Handouts sprekers

Op 7 maart vond SANAsummit 2024 plaats in Amersfoort. Een dag bomvol waardevolle ervaringen en veelbelovende ontwikkelingen over digitale zorg. 

Talrijke sprekers deelden hun kennis en inzichten met digitale zorg met de 200 geïnteresseerden in de zaal. 

Op onze website is binnenkort van iedere sessie een beknopte samenvatting terug te vinden met de highlights. Voor nu zijn de handouts van iedere spreker alvast toegankelijk:

Lucien Engelen – Future of health
Govert Veldhuijzen, MDL arts – Gezamenlijke ontwikkeling van een Ecoach: Mijnlevercoach
Casper Eurlings, Cardioloog – Telemonitoring hartfalenpoli
Laura Breukel, Cardioloog – SanaCoach hartfalen in Spaarne Gasthuis
Ingrid Wegman, Verpleegkundig Specialist – Thuis spirometrie bij Astma
Andre Dekker, Klinisch Fysicus – De inzet van AI in de zorg
Thea Korpershoek, Verpleegkundig Specialist MDL – Telemonitoring op de werkvloer: fabels en feiten
Marieke Zwijnenburg, MDL-verpleegkundige – Telemonitoring op de werkvloer: digitale zorg kan het met dezelfde aandacht?
Paul Bresser, Longarts – Zorgevolutie: De impact van 1600 patiënten in de virtuele longkliniek OLVG

Vragen over of naar aanleiding van het programma? Of iets gehoord waarover u meer informatie wilt ontvangen?
Jos staat u graag te woord, via j.kuipers@sananet.nl of 06 46 993 993

thuismonitoring adrz

Zorg veiligstellen voor zeeland

Zorg veiligstellen voor Zeeland

Zeeland kampt met vergrijzing en een krappe arbeidsmarkt. Adrz, met vestigingen in Goes, Vlissingen en Zierikzee heeft de opdracht om zorg in de toekomst beschikbaar te houden voor alle Zeeuwen en bezoekers van Zeeland, terwijl het aantal zorgverleners gelijk blijft of zelfs terugloopt. Paul Roth (CIO) en Ime Hüsken (bedrijfskundig manager) vertellen hoe de samenwerking met Sananet onderdeel is van de oplossing.

Bewezen effectief

‘Zorg veiligstellen voor de toekomst is dé uitdaging voor Adrz’ vertelt Roth. ‘Daarom hebben we een werkgroep digitale zorg in het leven geroepen. Welke toepassingen ontlasten onze zorgverleners? Thuismonitoring is bewezen effectief en onze medisch- en verpleegkundig specialisten kozen wat dat betreft voor Sananet. We lieten die keuze bewust aan hen, zij moeten er immers mee werken.’

Tijdsinvestering

Ime Hüsken helpt om samen met zorgverleners deze nieuwe werkwijze met Sananet te implementeren. Makkelijk gaat dat niet volgens Hüsken. ‘De bedoeling is dat we met behulp van de SanaCoaches op termijn met dezelfde personele inzet een grotere patiëntenpopulatie goede zorg kunnen bieden. De start van zo’n project vergt wel een tijdsinvestering: een nieuwe werkwijze, roosters aanpassen, patiënten informeren, routine opbouwen. Ondertussen zijn artsen en verpleegkundigen ontzettend druk met de alledaagse reguliere zorg. Dat maakt het best een uitdaging om op te starten met de SanaCoaches.’

Zien dat het werkt, dat helpt

‘We zien bij longgeneeskunde dat het heel goed gaat’ vervolgt Hüsken. ‘Zij hebben al een flink aantal patiënten die werken met de COPD coach en zien het gunstige effect in de cijfers: het aantal opnames en ligdagen daalt, en de contactmomenten op de poli lopen terug. Dit wordt afgezet tegen een groep controlepatiënten. Uit onderzoek onder patiënten die met een SanaCoach werken blijkt dat de zij erg tevreden zijn. Ze geven aan beter begrip te hebben van hun ziekte, beter om te kunnen gaan met de ziekte, ze voelen zich veiliger als gevolg van de Coach, en hoeven minder vaak naar het ziekenhuis. Andere vakgroepen zien dit ook en tonen interesse. De vakgroep Neurologie wil nu bijvoorbeeld met de CVA coach aan de slag en de vakgroep longgeneeskunde wil uitbreiden naar patiënten met Astma. Zo zien we het graag. Dat zorgverleners ergens voor gaan omdat zij zien dat het werkt en erin geloven.

Centrale monitoring serieuze optie

Roth: ‘Op cardiologie komt het wat moeizamer op gang. Door de werkdruk voelen artsen en verpleegkundigen geen tijd om met patiënten de mogelijkheden van de SanaCoach te bespreken, want dit vraagt om een ander gesprek met de patiënt. Daarbij komt dat niet alle patiënten met de SanaCoach kunnen werken, bijvoorbeeld als gevolg van een taalbarrière. Door het geringe aantal cardiologie patiënten dat vooralsnog deelneemt worden vooral de opstart-nadelen ervaren, en nog niet de voordelen. Juist dat hogere volume, die massa in patiënten-aantallen, dat is belangrijk om echt de vruchten te plukken. Als er over alle SanaCoaches heen voldoende patiënten deelnemen, is het mogelijk om op middellange termijn de monitoring van patiënten meer centraal te organiseren. Dat heeft als voordeel dat de afdelingen minder tijd kwijt zijn aan algemene vragen, en daardoor meer tijd beschikbaar hebben voor de juiste vraag.’

‘Dat moet je zo zien’, vult Hüsken aan. ‘Ongeveer tachtig procent van de zorgvragen kan door een generalistische zorgverlener worden opgepakt, omdat dit geen hele specifieke zorginhoudelijke vragen zijn. De overige twintig procent kan hij of zij doorzetten naar een gespecialiseerde verpleegkundige van betreffende afdeling. Daar waar we kansen zien om patiëntenzorg op een kwalitatief hoogwaardige manier buiten het ziekenhuis te organiseren, en waarvan de patiënt er bijzonder tevreden over is, moeten we deze aangrijpen. Ruimte creëren voor mensen die onze fysieke zorg echt nodig hebben is noodzaak.’

De patiënt is er klaar voor

Wat volgens Roth helpt is de hoge tevredenheid onder de SanaCoach gebruikers. ‘Patiënten zijn hier echt klaar voor en gek is dat niet. Je ontvangt zorg op de momenten dat het ertoe doet, hoeft minder vaak naar de polikliniek en de kans dat je met spoed moet worden opgenomen daalt substantieel. Bedenk ook dat het patiënten en mantelzorgers veel tijd en energie kost om het ziekenhuis te bezoeken.’

‘We willen hier graag verder mee’, benadrukt Hüsken. ‘Het is tijd om niet alleen binnen de muren van het ziekenhuis naar de patiënt te kijken. Thuismonitoring is daarvoor ideaal, zeker als we op termijn daarin kunnen samenwerken met zorgaanbieders in de eerste lijn. De bestuurlijke contacten zijn er al en een thuiszorgorganisatie toonde al concrete interesse.  Als we iets meer routine hebben opgebouwd gaan we daar ook op doorpakken.’

De rol van de zorgverzekeraar

Roth: ‘Of thuismonitoring zal slagen, hangt ook af van de zorgverzekeraars. Zij financierden de pilotfase in de vorm van een éénmalige bijdrage om de eerste kosten van de implementatie van de SanaCoaches te dekken. In het vervolg moeten de kosten voor de SanaCoaches gedekt kunnen worden vanuit de normale vergoedingen voor geleverde zorg. Gelukkig zijn er ondertussen ook afspraken gemaakt over vergoedingen voor thuismonitoring. Thuismonitoring kan echter ook een stuk omzetderving teweegbrengen voor Adrz doordat patiënten minder vaak naar het ziekenhuis moeten komen. Dit terwijl aan de andere kant meer patiënten behandeld kunnen worden wat juist weer extra omzet genereert. Met andere woorden: de financiële kant van thuismonitoring is complex. Adrz houdt nauwlettend de business case rondom thuismonitoring in de gaten, omdat we er als ziekenhuis niet financieel op toe kunnen leggen.’

‘Wij zijn ervan overtuigd dat thuismonitoring een belangrijke bijdrage levert aan het toegankelijk houden van de zorg. De zorgverzekeraars vinden dat ook, dus komen we er samen ongetwijfeld uit.’

Wilt u ook de eHealth mogelijkheden bekijken voor uw patiënten?

  +31 (0)46 4588001

  Beschikbaar van 09:00 – 17:00

  Email info@sananet.nl

  mijn

  Ervaring Albert Schweitzer met MijnIBDcoach

  Ervaring Albert Schweitzer met MijnIBDcoach

  Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht begeleidt ongeveer 700 patiënten met een chronische darmziekte via MijnIBDcoach. Verpleegkundig Specialist Thea Korpershoek is sinds 2018 betrokken bij deze vorm van digitale zorg en heeft een duidelijke mening over de app. Hugo van der Wedden, verpleegkundige en medisch socioloog, sprak met haar.

  Hoe is het om IBD-patiënten te begeleiden?

  Ik vind het een heel leuke groep, juist vanwege de diversiteit. De jongste mensen die ik begeleid zijn 16 en zitten gewoon op school. De oudsten zijn in de tachtig. De grootste groep is tussen de dertig en de vijftig. Het zijn mensen die midden in de samenleving staan en waarbij nog veel winst valt te behalen als het gaat om kwaliteit van leven. Als ik hen goed kan bijstaan geeft dat veel voldoening.’

  Welk probleem wilden jullie oplossen met MijnIBDcoach?

  ‘Met een flink deel van de mensen die we begeleiden gaat het behoorlijk goed. We wilden af van de spreekuren waarin patiënten vertellen dat het thuis prima gaat. Dat probleem hebben we echt getackeld. Mensen die MijnIBDcoach gebruiken hoeven niet meer langs te komen als er geen problemen spelen.’

  En dat geeft ruimte op de polikliniek?   
  ‘Ja en nee. Uiteraard hebben we meer en sneller plek voor patiënten die thuis vastlopen. Tegelijkertijd is onze patiëntenpopulatie gegroeid de afgelopen jaren, terwijl ons team van gespecialiseerde mdl verpleegkundigen hetzelfde is gebleven. Het is dus niet zo dat het voor ons voelbaar rustiger is. We zijn door de inzet van MijnIBDcoach wel instaat veel meer mensen te begeleiden. Zelf doe ik maar een deel van de IBD-populatie’

  En de mensen die MijnIBDcoach gebruiken, spreek je die dan nog wel?
  ‘Jazeker, het gaat alleen flexibeler. Vroeger hadden we een telefonisch spreekuur dat altijd overbelast was. Dat ging vaak om kleine dingen als herhaalrecepten of simpele vragen. Nu loopt dat vooral via MijnIBDcoach of het patiëntenportaal waar herhaalrecepten kunnen worden aangevraagd. De MDL-verpleegkundige, of ik nemen telefonisch contact op met patiënten als het nodig is of nodigen patiënten gericht uit voor een gesprek als er veel issues spelen. Daarnaast beantwoorden we berichten in MijnIBDcoach op een moment dat dat voor ons uitkomt. Zoveel efficiënter en patiëntvriendelijker. De MDL-verpleegkundige heeft meer grip op haar tijd en mensen hoeven niet langer een half uur in de wacht te staan.’

  Efficiëntie is het toverwoord als het gaat om MijnIBDcoach?
  ‘Het is meer dan dat. Mijn beeld van waar mensen thuis tegen aanlopen is nu zoveel beter. MijnIBDcoach brengt diepgang in het contact. Vroeger had ik maximaal een kwartiertje de tijd om met mensen te praten. Dan ging het vooral over medische dingen, maar omdat mensen daarover rapporteren via de app weet ik dat al. Daardoor ontstaat ruimte om het over sociale problemen te hebben, over seksualiteit, angst en extreme vermoeidheid. Juist omdat ze in de vragenlijst dat soort thema’s aanvinken wordt het een gespreksonderwerp.’

  Het maakt het makkelijker om over de muur van het ziekenhuis heen te kijken? 
  ‘Er is voor het team meer essentiële informatie beschikbaar gekomen, dankzij MijnIBDcoach. We weten nu beter waar patiënten tegenaan lopen in de thuissituatie. Het is voor ons nog steeds best wennen om het over de niet medische kant van IBD te hebben. Juist doordat patiënten erover rapporteerden werd voor ons de drempel wel lager om dat te doen. En ik denk dat het andersom ook zo werkt. Het is makkelijker om problemen met seks of incontinentie aan te vinken, dan er als patiënt zelf over te beginnen in de spreekkamer.’

  En patiënten? Zijn die ook tevreden?
  ‘Mijn indruk is dat ze behoorlijk enthousiast zijn over MijnIBDcoach. We hebben een aantal keer een tevredenheidsonderzoek laten doen en daar kwam uit dat zij de laagdrempelige communicatie zeer waarderen. Net als het feit dat ze niet meer hoeven te komen als het goed gaat. Waar ze wel van balen is de nieuwe eigen bijdrage. Patiënten krijgen tegenwoordig een rekening van de zorgverzekeraar. Daardoor zijn een aantal mensen afgehaakt. Het gaat dan vooral om mensen met wie het goed gaat, dus dat snap ik wel. Aan de andere kant, als je op de poli komt betaal je ook een eigen bijdrage, dus betalen moet je sowieso.’

  Wat zijn je doelen verder met MijnIBDcoach?  
  ‘We zouden graag zien dat meer patiënten er gebruik van gaan maken. Dat maakt het voor ons makkelijker en de zorg beter. Het lijkt heel wat, 700 patiënten, maar de gehele populatie bestaat uit 2000 patiënten. Er zijn nu eenmaal mensen op hoge leeftijd die niets met computers hebben. En er is een groep die het niet nodig vindt. Dat maakt dat ik soms toch nog gesprekjes heb op de poli met mensen met wie het thuis prima gaat, die geen vragen of issues hebben die ze met me willen bespreken. Niet efficiënt, maar eerlijk gezegd is het ook best fijn om het af en toe niet over problemen te hebben.’